D66: ‘Een impuls van 50 miljoen voor kankerbestrijding’

KWF.nl > Over KWF > Verkiezingen 2017 > D66: ‘Een impuls van 50 miljoen voor kankerbestrijding’
(Kandidaat) Kamerleden Rens Raemakers en Pia Dijkstra van D66

(Kandidaat) Kamerleden Rens Raemakers en Pia Dijkstra

 

Kamerleden Dijkstra en Raemakers lichten het D66-plan kankerbestrijding toe

​KWF Kankerbestrijding vindt het van groot belang dat de Nederlandse overheid zich inzet om kanker de wereld uit te helpen. Nu de verkiezingen voor de deur staan, presenteren verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s met daarin aandacht voor de zorg en kanker. D66 lanceerde onlangs een speciaal plan kankerbestrijding. In dit plan wordt voorgesteld om jaarlijks vanuit de politiek € 50 miljoen extra te investeren in kankerbestrijding. KWF juicht dit initiatief van harte toe.  In een interview vroeg KWF (kandidaat-)Kamerleden Pia Dijkstra en Rens Raemakers om een toelichting.

Kanker is al jaren een groot maatschappelijk probleem. Waarom komt D66 juist nu met dit plan?

Dijkstra en Raemakers: “Kanker is een ziekte die in bijna elke familie, vrienden- of kennissenkring voorkomt. Iedereen kent wel iemand met kanker. Voor D66 is het belangrijk dat we hier blijvend aandacht voor vragen én scherp blijven op de punten die aandacht nodig hebben. In ons verkiezingsprogramma focussen we op dure medicijnen en het tegengaan van tabaksgebruik; wij streven naar een rookvrije generatie. Maar er is meer nodig: preventie waar het kan, zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl, toepasbaar maken van onderzoek, voorlichting over potentiële gevaren en ga zo maar door. Daarom presenteren we als toevoeging op ons verkiezingsprogramma nu deze verdieping’’.

In hoeverre denken jullie dat dit plan uitvoerbaar is? Wordt er al nagedacht over een coalitie voor dit plan?

Dijkstra: “Alle politieke partijen zijn het met elkaar eens dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om kankerbestrijding. Daarbij gaat het vaak over de prijzen van medicatie, de noodzaak van gezond leven, gezonde voeding en genoeg sporten en het belang van goed onderzoek. Zaken die we bewust benoemen in ons plan. Wij, als D66, zullen dan ook proberen dit plan met brede steun door de Tweede Kamer te loodsen, zodat we gezamenlijk een stap tegen kanker kunnen zetten.”“Alle politieke partijen zijn het met elkaar eens dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om kankerbestrijding. Daarbij gaat het vaak over de prijzen van medicatie, de noodzaak van gezond leven, gezonde voeding en genoeg sporten en het belang van goed onderzoek. Zaken die we bewust benoemen in ons plan. Wij, als D66, zullen dan ook proberen dit plan met brede steun door de Tweede Kamer te loodsen, zodat we gezamenlijk een stap tegen kanker kunnen zetten.”

In het verkiezingsprogramma zet D66 duidelijk in op toegang tot medicijnen en een rookvrije generatie. In dit plan zie je een verbreding naar leven met kanker (psychosociale zorg). Wat heeft geleid tot deze verbreding?

Raemakers: “Als 18-jarige student kreeg ik de diagnose kanker. Wat me opviel, is dat er vanuit de politiek vaak weinig aandacht is voor de psychologische aspecten. Je leven wordt echt op de kop gezet Ik kreeg in het ziekenhuis van Maastricht gelukkig een eigen maatschappelijk werker toegewezen. Deze man heeft mij er doorheen gesleept en is me blijven motiveren. Hij was een van de weinigen die me echt begreep. Daarom ben ik heel blij dat D66 meer inzet op deze vorm van psychosociale hulp.”

Dit plan biedt veel hoop voor kankerpatiënten. Profiteren patiënten met een andere diagnose ook van dit plan?

Dijkstra: “Zeker. Een van de punten in ons plan is het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen onderzoekers. Ze doen op verschillende plekken in Nederland baanbrekend werk. Wij willen graag dat ze elkaar via een makkelijk systeem weten te vinden én elkaars onderzoek aanvullen in plaats van opnieuw het wiel uitvinden. Dit is een manier van werken die voor andere patiënten en diagnoses ook zeer waardevol kan zijn.”   

Mocht D66 de minister van VWS leveren, wat zijn dan de 3 grootste prioriteiten uit dit plan?

Raemakers: “D66 wil blijvend inzetten op tabaksontmoediging en preventie, het toegankelijk houden van zorg door te voorkomen dat medicijn kosten door het dak gaan én het blijvend stimuleren van toepasbaarheid van onderzoek voor patiënten. Zodat de patiënten écht iets hebben aan het waardevolle onderzoek dat gedaan wordt. Aansluitend willen we actief inzetten op een nationaal actieplan kankerbestrijding.” 

Stel zelf ook je vraag aan D66 en KWF

Heb je zelf ook vragen over de toekomst van de kankerbestrijding? Op woensdag 22 februari beantwoorden D66-Kamerlid Pia Dijkstra en KWF-directeur Michel Rudolphie alle vragen over de toekomst van kankerbestrijding. Tussen 17.00 uur en 17.30 uur kun je jouw vraag stellen op Facebook. Kijk mee naar de live-stream en stel je vragen op de Facebookpagina van KWF  
 

Select the Component and add.
Close

Stel je vraag aan D66 en KWF

​D66-kamerlid Pia Dijkstra en KWF-directeur Michel Rudolphie beantwoorden al jouw vragen.

Woensdag 22 februari
17.00 - 17.30 uur
Facebookpagina KWF

Kanker en de verkiezingen

KWF vindt het belangrijk dat de overheid zich inzet voor kankerbestrijding. Om dit onderwerp op de agenda te houden rondom de verkiezingen en het regeerakkoord praat KWF met alle partijen.
Over de verkiezingen