Beeld van het politiek café van KWF op 8 februari

KWF in gesprek met politiek

Het jaar 2017 is een interessant politiek jaar vanwege de Tweede verkiezingen in maart, coalitieonderhandelingen en de aanstelling van de regering. KWF vindt het belangrijk dat de overheid zich inzet voor de bestrijding van kanker. De verschillende partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt met daarin hun visie op de zorg en soms ook specifiek kankerbestrijding. KWF gaat rondom de verkiezingen in gesprek met politici om onderwerpen als tabaksontmoediging, toegankelijkheid van dure geneesmiddelen en een betere kwaliteit van leven hoog op de politieke agenda’s te houden.

Kankerbestrijding hoog op de politieke agenda

KWF.nl > Over KWF > verkiezingen

Verkiezingsmanifest KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding heeft als missie om ervoor te zorgen dat meer mensen genezen, dat de kwaliteit van leven van patiënten zo goed mogelijk is en dat minder mensen de diagnose kanker krijgen. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. Met stakeholders in het zorgveld maar ook met beleidsmakers en de politiek. KWF pleit daarom voor drie zaken in de volgende kabinetsperiode:

  1. Meer genezing door een passende behandeling voor iedere patiënt.
  2. Betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. 
  3. Minder kanker door een rookvrije generatie.

Verkiezingsmanifest 2017

 AFbeelding van het verkiezingsmanifest van KWF Kankerbestrijding
Klik op de afbeelding om het Verkiezingsmanifest van KWF te openen of download het Verkiezingsmanifest van KWF hier (PDF, 254 kb)

Select the Component and add.
Close

In gesprek met D66

​D66 wil jaarlijks € 50 mln. investeren in kankerbestrijding. Kamerleden Dijkstra en Raemakers lichten het D66-plan kankerbestrijding toe.
Interview met D66

KWF 5-puntenplan

Door de uitvoer van het KWF 5-puntenplan wordt de best mogelijke behandeling van de patiënt het uitgangspunt.

Over het 5-puntenplan

Toegang dure medicijnen

KWF pakt een aanjagersrol om dure kankermedicijnen voor nu en in de toekomst toegankelijk te houden voor iedereen.

Select the Component and add.
Close