Statuten en Reglementen KWF Kankerbestrijding

Jonge actievoerder geeft de opbrengst van haar actie aan een onderzoeker.

Statuten en reglementen

Voor KWF vormen de statuten een belangrijk document. Samen met de reglementen bevatten deze de uitvoeringsbepalingen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de organisatie. Denk hierbij aan regels over de besluitvorming binnen de organisatie en de vertegenwoordigings-bevoegdheid.

Statuten

Reglementen