Kankerrisico van tatoeages klein, maar niet verwaarloosbaar

KWF.nl > Over KWF > Kankerrisico van tatoeages klein, maar niet verwaarloosbaar
Zetten van een tatoeage op een arm

 

Kankerverwekkende stoffen in tatoeage inkt

15 september 2017

Disclaimer: in het voorkomen dat mensen kanker krijgen zet KWF Kankerbestrijding zich actief in op roken en zonnen. Voor andere, mogelijke factoren houden we de ontwikkelingen nauw in de gaten en verwijzen wij door naar andere partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Meer informatie over onze beleidskeuzes? Kijk dan hier.
 
Het RIVM geeft aan dat het kankerrisico van tatoeages klein, maar niet verwaarloosbaar is: hoger dan 1 op 1 miljoen. Onder bepaalde omstandigheden kan het risico ook wel 1 op 10.000 zijn. In tatoeage-inkten kunnen kankerverwekkende stoffen zitten, zoals PAK’s en aromatische aminen. Steekproefonderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat zien dat 30% van de onderzochte gekleurde inkten azo-kleurstoffen bevat waaruit aromatische aminen gevormd kunnen worden en dat 41% van de zwarte inkten PAK’s bevat.
 
Maar of het hebben van een tatoeage gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, hangt van heel veel verschillende factoren af. Zo spelen de grootte van de tatoeage, de concentratie van de schadelijke stof en de tijd dat je lichaam eraan blootgesteld is een rol bij de ontwikkeling van kanker. 

Wel of geen tatoeage?

Wij raden iedereen die overweegt om een tatoeage te nemen aan om rekening te houden met de eventuele gezondheidsrisico’s, zoals op het krijgen van kanker. De inkt die gebruikt wordt kan kankerverwekkende stoffen bevatten en kan dus leiden tot een verhoging van het risico op kanker.
 
Als je een tatoeage laat zetten, doe dit bij een shop die een vergunning heeft hiervoor. Tattooshops, piercingstudio's en specialisten voor permanente make-up moeten een GGD-vergunning hebben. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie. Hoewel de kans op veilige inkten bij studio’s met een vergunning waarschijnlijk groter is, komen onveilige inkten ook hier helaas voor. De NVWA schat in dat 5 à 10% van de studio’s met een vergunning werkt met inkten die kankerverwekkende stoffen bevatten. Het is niet bekend hoe erg dit is voor de gezondheid. We weten bijvoorbeeld niet in hoeverre deze stoffen ook vrijkomen in het lichaam en er is nog geen bewijs of mensen met een tatoeage door deze stoffen ziek zijn geworden. 

Waar moet je op letten?

• Denk goed na voor je een tatoeage laat zetten. Het kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
• Ga alleen naar een tatoeëerder die een GGD-vergunning heeft. Op de website veiligtatoeeren.nl kun je opzoeken welke tatoeëerders een vergunning hebben;
• Dring er zelf ook op aan dat de tatoeëerder tatoeagekleurstoffen gebruikt die voldoen aan de regelgeving. Vraag naar de brochure met veiligheidsinformatie.

Heb je al een tatoeage?

Het is niet uit te sluiten dat je een tatoeage hebt laten zetten met inkten. Deze stoffen heten aromatische aminen en die ontstaan uit niet toegestane azokleurstoffen. Er is nog geen bewijs of mensen met een tatoeage door deze stoffen ziek zijn geworden. Hiervoor is uitgebreider onderzoek nodig.
Als je een tatoeage hebt, let dan op het volgende:
• Uv-licht van zon of zonnebank bevordert de vorming van aromatische aminen. Als die in het lichaam vrijkomen vergroot dat de kans op kanker. Het is daarom belangrijk je tatoeage goed te beschermen tegen de zon;
• Bij het verwijderen/weglaseren van tatoeages kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Select the Component and add.
Close

Woordvoerder(s)

Terug naar het overzicht