Salaris medewerkers KWF

KWF.nl > Over KWF > Inkomsten en uitgaven > Salaris medewerkers KWF
Het kantoor van KWF Kankerbestrijding

Wat is het salaris van onze directeur?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directeur. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit wat deze functie inhoudt en welk salaris daaraan is gekoppeld.  
 

Tijdelijke waarneming KWF-directie

Sinds 1 oktober 2017 heeft KWF twee waarnemende bestuurders, Sigrid Attema en Koos Boering. Beiden zijn al werkzaam bij KWF en ontvangen als MT-leden respectievelijk een jaarsalaris van € 99.455,05 en € 102.137,76.

De beloning is in lijn met de afspraken van Goede Doelen NL voor tweehoofdig bestuur en passend binnen WNT-norm. Als waarnemende bestuurders hebben Attema en Boering recht op een waarnemingstoeslag van € 1.100,83 en € 877,27 per maand. Zij hebben er voor gekozen om af te zien van uitbetaling en de vergoeding op een later moment te gebruiken voor een opleidingsmogelijkheid. De waarnemingsperiode loopt tot het moment dat het nieuwe bestuur aantreedt.
 

Verantwoordelijkheid

KWF heeft 234 medewerkers (199,5 FTE), mag rekenen op de inzet van 100.000 vrijwilligers en koestert meer dan een half miljoen donateurs. De waarnemend bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen, en zijn eindverantwoordelijk voor het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die KWF heeft op het brede terrein van kankerbestrijding. Primair bestaat dat uit:

 • Zelfstandige fondsenwerving;
 • Financiering van kankeronderzoek;
 • Preventie;
 • Beleidsbeïnvloeding;
 • Kennisdeling.

Normen voor salarissen

Het salaris van de directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van KWF en voldoet aan alle normen die vanuit de overheid en de branche gesteld worden. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De branchevereniging houdt in haar richtlijn een maximum van € 146.000 aan (2017) als jaarsalaris van een directeur.

Van iedere aan KWF gegeven euro gaat 84 eurocent naar onze missiedoelen: Minder kanker, Meer genezing en een Betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. De directeur-bestuurders zijn er verantwoordelijk voor dat het ontvangen geld goed besteed wordt. Hun salaris is afgestemd op de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Lees meer over de salarissen binnen KWF of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag 2017.

 

Hoeveel verdienen medewerkers van KWF?

Voor KWF zijn rond de 100.000 vrijwilligers actief. Dit zijn onder anderen:
 • collectanten;
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen;
 • wetenschappelijke adviseurs;
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting;
 • besturen van KWF Kankerbestrijding.
Zij ontvangen daarvoor geen beloning.  
 

Bureauorganisatie

KWF heeft een bureau van 234 medewerkers voor:
 • de ondersteuning van vrijwilligers;
 • het waarborgen van continuïteit;
 • een verantwoorde, effectieve en efficiënte werving en besteding.
 
De brutosalarissen per maand, bij een voltijd aanstelling, zijn in 2018 als volgt:
(in €, bij een voltijds aanstelling, ingedeeld naar functiegroepen)
 
Van ​Tot
​Leidinggevende A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.104 ​€ 7.982
​Adviseur A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.104 € 7.982​
​Specialist C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.104 ​€ 5.612
​Coördinator C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.104 ​€ 5.612
​Medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8 ​€ 2.278 ​€ 3.802
​Ondersteunend medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8 € 2.278 € 3.802​
  
Naast salaris ontvangen de medewerkers 8 procent vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. KWF kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen. 

Openheid

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over de beloningsstructuur van onze organisatie. Daarom publiceren we sinds ons jaarverslag van 2001 onze salarissen.

Select the Component and add.
Close