Salaris medewerkers KWF

KWF.nl > Over KWF > Inkomsten en uitgaven > Salaris medewerkers KWF
Het kantoor van KWF Kankerbestrijding

Wat is het salaris van onze directeur?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directeur. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit wat zijn functie inhoudt en wat hij verdient.

Verantwoordelijkheid

KWF heeft 233 medewerkers (199,6 FTE), mag rekenen op de inzet van 100.000 vrijwilligers en koestert meer dan een half miljoen donateurs. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt al deze mensen, en is eindverantwoordelijk voor het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die KWF heeft op het brede terrein van kankerbestrijding. Primair bestaat dat uit:

 • Zelfstandige fondsenwerving;
 • Financiering van kankeronderzoek;
 • Preventie;
 • Beleidsbeïnvloeding;
 • Kennisdeling.

Het salaris van onze directeur-bestuurder bedroeg in 2016 € 158.721 per jaar inclusief vakantiegeld. Wij werken niet met bonussen of andere extra beloningen. De sociale lasten inclusief pensioenkosten bedroegen € 23.302. De fiscale bijtelling minus eigen bijdrage in verband met een leaseauto bedroeg € 1.718. Informatie over de onkostendeclaraties van onze directeur-bestuurder en over het KWF beleid op dit gebied zoals dat geldt voor alle werknemers, kan in het overzicht declaraties worden ingezien.

Normen voor salarissen

Het salaris van de directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van KWF en voldoet aan alle normen die vanuit de overheid en de branche gesteld worden. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie.

Van iedere aan KWF gegeven euro gaat 82 eurocent naar onze missiedoelen: Minder kanker, Meer genezing en een Betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. De directeur-bestuurder is er verantwoordelijk voor dat het ontvangen geld goed besteed wordt. Zijn salaris is afgestemd op de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Lees meer over de salarissen binnen KWF of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag 2016.

Hoeveel verdienen medewerkers van KWF?

Voor KWF zijn rond de 100.000 vrijwilligers actief. Dit zijn onder anderen:
 
 • collectanten;
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen;
 • wetenschappelijke adviseurs;
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting;
 • besturen van KWF Kankerbestrijding.
Zij ontvangen daarvoor geen beloning.  
 

Bureauorganisatie

KWF heeft een bureau van 233 medewerkers voor:
 
 • de ondersteuning van vrijwilligers;
 • het waarborgen van continuïteit;
 • een verantwoorde, effectieve en efficiënte werving en besteding.
De brutosalarissen per maand, bij een voltijd aanstelling, zijn in 2016 als volgt:
(in €, bij een voltijds aanstelling, ingedeeld naar functiegroepen)
 
Van ​Tot
​Management ​€ 4.302 ​€ 7.720
​Beleid/middenkader ​€ 3.379 ​€ 5.428
​Regiocoördinatoren ​€ 3.379 ​€ 4.815
​Ondersteunend/adviserend ​€ 2.707 ​€ 4.815
​Administratief ​€ 2.203 ​€ 3.343
  
Naast salaris ontvangen de medewerkers 8 procent vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. KWF kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen. 
 

Openheid

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over de beloningsstructuur van onze organisatie. Daarom publiceren we sinds ons jaarverslag van 2001 onze salarissen.

Select the Component and add.
Close