Uitgaven KWF Kankerbestrijding

4 onderzoekers in beeld.

In 2018 werd er ruim € 137 miljoen besteed aan onze missiedoelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. Mede dankzij donateurs, erflaters, vrijwilligers, grote gevers, loterijspelers, particuliere actievoerders en bedrijfsacties. Bekijk hieronder hoe de uitgaven verdeeld zijn.

Klik op de link voor een uitsplitsing van de inkomsten.

€ 113.714.000 Meer genezing
€   20.636.000 Wervingskosten
€   13.482.000 Beter kwaliteit van leven
€     9.915.000 Minder kanker
€     3.219.000 Kosten beheer en administratie

Onderzoek & meer genezing

€ 19.489.000 Samenwerkingen kankeronderzoek (incl. Oncode) 
€ 16.100.000 Instellingssubsidie NKI
€ 15.831.000 Fundamenteel kankeronderzoek 
€ 13.982.000 Klinisch onderzoek
€ 11.181.000 Bestedingen Alpe d'HuZes
€   8.484.000 Vroeg-translationeel onderzoek
€   8.928.000 Infrastructurele ondersteuning
€   6.330.000 Preklinisch onderzoek
€   5.290.000 Laat-translationeel onderzoek
€   5.072.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig
€   1.619.000 Pink Ribbon
€   1.504.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel 
€       74.000 Overige doelbestedingen
€    -170.000 Opleidingsmogelijkheden

Terug naar boven
 

Minder kanker

€ 6.076.000 Voorlichting via wervingsactiviteiten
€ 2.297.000 Een rookvrij Nederland
€    627.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel
€    425.000 Zonnen/UV-straling
€    367.000 Overige doelbestedingen
€    123.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig

Terug naar boven

Betere kwaliteit van leven

€ 7.082.000 Kankerpatiënten organisatie
€ 3.014.000 Stichting kanker.nl
€ 1.500.000 Onderzoeksprojecten Psychosociale Oncologie
€    843.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel
€    433.000 Patiëntenondersteuning
€    236.000 Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig
€    214.000 Strategie & beleid "Betere kwaliteit van leven"
€    160.000 Voorlichting

Terug naar boven