Salaris medewerkers KWF

Kantoorpand KWF Kankerbestrijding

Wat is het salaris van onze directie?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directie. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit wat deze functie inhoudt en welk salaris daaraan is gekoppeld. 

Directie

KWF heeft twee bestuurders: Drs. Johan van de Gronden en Prof. dr. Fred Falkenburg.

Drs. Johan van de Gronden is in dienst bij KWF met een jaarsalaris van € 143.360 bruto per jaar inclusief vakantietoeslag. Prof. dr. Fred Falkenburg combineert zijn werkzaamheden voor KWF met zijn werk als hoogleraar hematologie in het LUMC, waar hij 2 dagen per week patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze combinatie verbindt KWF met de oncologische praktijk. Om dit mogelijk te maken is er een detacheringsovereenkomst tussen KWF en het LUMC. Dat betekent dat Falkenburg in dienst is van het LUMC, en KWF aan het LUMC een bedrag betaalt voor de uren die Falkenburg voor KWF werkt. Dit bedrag bestaat uit salaris, vakantiegeld, werkgeverslasten, en pensioenpremie. Omgerekend naar een full time dienstverband is de beloning vergelijkbaar met het salaris van Van de Gronden.

Normen voor salarissen

Het salaris van de directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van KWF en voldoet aan alle normen die vanuit de overheid en de branche gesteld worden. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De branchevereniging houdt in haar richtlijn een maximum van € 150.818 aan (2019) als jaarsalaris van een directeur.

Van iedere aan KWF gegeven euro gaat 83 eurocent naar onze missiedoelen: Minder kanker, Meer genezing en een Betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. De directeur-bestuurders zijn er verantwoordelijk voor dat het ontvangen geld goed besteed wordt. Hun salaris is afgestemd op de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Lees meer over de salarissen binnen KWF of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag 2018.

Hoeveel verdienen medewerkers van KWF?

KWF heeft 234 medewerkers (199,5 FTE), mag rekenen op de inzet van 100.000 vrijwilligers en koestert meer dan een half miljoen donateurs. De (waarnemend) bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen, en zijn eindverantwoordelijk voor het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die KWF heeft op het brede terrein van kankerbestrijding. Primair bestaat dat uit:

 • Zelfstandige fondsenwerving;
 • Financiering van kankeronderzoek;
 • Preventie;
 • Beleidsbeïnvloeding;
 • Kennisdeling.

Voor KWF zijn rond de 100.000 vrijwilligers actief. Dit zijn onder anderen:

 • collectanten en besturen van lokale afdelingen;
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen;
 • wetenschappelijke adviseurs;
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting;

Zij ontvangen daarvoor geen beloning.  

Bureauorganisatie

KWF heeft een bureau van 234 medewerkers voor:

 • de ondersteuning van vrijwilligers;
 • het waarborgen van continuïteit;
 • een verantwoorde, effectieve en efficiënte werving en besteding.

De brutosalarissen per maand zijn in 2019 als volgt:
(in €, bij een voltijds aanstelling, ingedeeld naar functiegroepen)

Van ​Tot
​Leidinggevende A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.165 ​€ 8.139
​Adviseur A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.165 € 8.139
​Specialist C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.165 ​€ 5.722
​Coördinator C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.165 ​€ 5.722
​Medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8 ​€ 2.322 ​€ 3.876
​Ondersteunend medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8 € 2.322 € 3.876​

 
Naast salaris ontvangen de medewerkers 8 procent vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. KWF kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen. 

Openheid

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over de beloningsstructuur van onze organisatie. Daarom publiceren we sinds het jaarverslag van 2001 onze salarissen.