Inkomsten KWF Kankerbestrijding

Illustratie van patiënt en arts die elkaar de hand schudden.

Ruim € 147 miljoen aan opgehaalde euro’s die KWF kan besteden aan haar doelen. Mede dankzij donateurs, erflaters, vrijwilligers, grote gevers, loterijspelers, particuliere actievoerders en bedrijfsacties. Bekijk hieronder de verdeling van de opbrengsten.

Klik op de link voor een uitsplitsing van de inkomsten.

€ 46.875.000 Donaties en giften  
€ 40.305.000 Nalatenschappen
€ 19.036.000 Uit acties van derden en overige baten
€ 10.763.000 Vrijwilligers
€ 10.356.000 Eigen loterijen
€   6.100.000 Grote Gevers
€   4.410.000 Acties en innovatie
€ 3.494.000 Bedrijven  
€ 2.811.000 Uit loterijen van derden
€        13.000 Subsidies

Acties derden

€ 11.321.000 Alpe d'HuZes
€   2.713.000 Fight Cancer
€   5.023.000 Maarten van der Weijden Foundation
€      917.000 Antoni van Leeuwenhoek Foundation
€      532.000 Ride for the Roses
€      368.000 Mont Ventoux
€      315.000 ColSensation
€      280.000 Baten van bedrijven
€      272.000 Stichting Kankeronderzoeksfonds Limburg
€      250.000 Baten van particulieren
€     158.000 Kippenloop Katwijk
€     112.000 Stichting Radboud Oncologie Fonds
-€ 3.243.000 Beleggingsresultaten

Terug naar boven

Bedrijven

€    146.000 Partners
€    128.000 Sponsoring
€ 1.308.000 Acties en Innovatie
€ 2.324.000 Zakenvrienden
€    207.000 Acties
€    969.000 Overig

Terug naar boven

Loterijen van derden

€ 1.665.000 Vriendenloterij N.V. voor KWF
€    746.000 Vriendenloterij N.V. voor Pink Ribbon
€    400.000 Stichting de Nederlandse Loterij

Terug naar boven

Vrijwilligers

€ 5.857.000 Collecte
€ 3.661.000 SamenLoop voor Hoop
€    709.000 Overige giften via afdelingen
€    413.000 Giften Lief en Leed via afdelingen
€    123.000 Winkelbussen

Terug naar boven