Wetenschappelijke mijlpaal: immunotherapie

KWF.nl > Over KWF > Geschiedenis van KWF Kankerbestrijding > Wetenschappelijke mijlpaal: immunotherapie
Professor Ton Schumacher

​Immunotherapie zit echt in een stroomversnelling, onderzoek gaat steeds sneller en kan zich ook op steeds meer kankervormen richten.

Professor Ton Schumacher

Het afweersysteem inzetten als kankerbestrijder

​Al in de 19e eeuw ontdekte men dat tumoren slonken als ze geïnfecteerd raakten. Blijkbaar had activering van het afweersysteem door een infectie een gunstig effect op kanker. Het idee van immunotherapie, het inzetten van het afweersysteem als behandeling tegen kanker, was geboren. Helaas leidde dit niet meteen tot grote successen. Verwoede pogingen om kankervaccins te maken liepen stuk en immunotherapie raakte langzaam uit de gratie. Pas in 1975 ontstond hernieuwde belangstelling toen wetenschappers erin slaagden om antistoffen op kunstmatige wijze te fabriceren. Dit leidde tot de ontwikkeling van een aantal succesvolle antistofmedicijnen tegen kanker. Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt. Met een van de nieuwste technieken kunnen afweercellen zodanig 'getraind' of 'bewapend' worden dat ze kankercellen effectief kunnen uitschakelen. De patiënt wordt zo als het ware zijn eigen kankerbestrijder.


Uitgezaaid melanoom

Prof. dr. Ton Schumacher, van het NKI: “Melanoom is een goed voorbeeld van wat onderzoek kan doen, wat het betekent voor de patiënt. Tot kort geleden waren de mogelijkheden voor mensen met uitgezaaid melanoom zeer beperkt en de prognose slecht (overleving van ca. 7 maanden). Zij werden behandeld met chemotherapie, waarvan nooit in gerandomiseerd onderzoek was aangetoond dat deze therapie voor deze patiënten meerwaarde heeft. De (behandel)mogelijkheden die nu bestaan voor patiënten met uitgezaaid melanoom, zijn er dankzij jaren van (fundamenteel) onderzoek. Van een slechte prognose en weinig/geen effectieve behandelmogelijkheden twintig jaar geleden naar verschillende nieuwe mogelijkheden en een betere prognose vandaag de dag. Dat is alleen mogelijk omdat we nu veel beter begrijpen hoe de kankercellen en het immuunsysteem werken.”

Toekomst

Schumacher: “Uiteindelijk werken we naar een situatie waarin we voor de individuele patiënt kunnen bepalen wat zijn/haar immuunsysteem zou kúnnen aanvallen en wat het in werkelijkheid doet (of juist niet doet), om de patiënt vervolgens gericht te kunnen behandelen. Daar zijn we al dichtbij. Immunotherapie zit echt in een stroomversnelling, onderzoek gaat steeds sneller en kan zich ook op steeds meer kankervormen richten. De resultaten zijn steeds sneller beschikbaar voor de patiënt.”

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe immunotherapie werkt.

Select the Component and add.
Close