Wetenschappelijke mijlpaal: kanker en specifieke doelgroepen

KWF.nl > Over KWF > Geschiedenis van KWF Kankerbestrijding > Wetenschappelijke mijlpaal: kanker en specifieke doelgroepen
Oudere dames

​Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren (en nu) is het inzicht dat kanker niet verandert met leeftijd, de patiënt eromheen wel.

Dr. Liefers

Verwachtingen en wensen verschillen sterk binnen doelgroepen

​Kanker is een complexe, veelzijdige ziekte die zich moeilijk leent voor een universele aanpak. Op individueel niveau zijn de verschillen groot, maar ook binnen doelgroepen. Zo verschilt kanker bij ouderen wezenlijk van kanker bij (jong)volwassenen. Oudere kankerpatiënten hebben vaak meerdere ziektes  (comorbiditeit) en andere verwachtingen en wensen. Dit resulteert regelmatig in over- en onderbehandeling. Juist met het oog op de toekomst (door de vergrijzing zal het aantal ouderen met kanker nog verder toenemen) is meer onderzoek nodig, meer specialistische kennis en gepastere zorg. KWF ontplooit uiteenlopende initiatieven om het thema ‘kanker en ouderen’ hoger op de agenda te krijgen bij onderzoekers, zorgverleners, de overheid en het onderwijsveld. Met resultaat: we zien het zorg- en het onderzoeksveld langzaam maar zeker in beweging komen. Zo krijgt het onderwerp inmiddels meer prioriteit van verschillende UMC’s en zijn de eerste concrete projecten gestart die op korte termijn de zorg voor oudere patiënten met kanker moeten gaan verbeteren. Het is nu zaak om deze beweging te vergroten, te borgen en te verduurzamen.
 

Kinderen vormen een andere belangrijke doelgroep. Kinderoncologie is inmiddels een gevestigde discipline die heeft bijgedragen aan de gestegen overlevingskansen voor kinderen met kanker. De gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg die op kinderoncologieafdelingen wordt geboden, heeft haar meerwaarde absoluut bewezen. Een nieuw hoogtepunt dient zich in 2017 aan. Dan zal in Utrecht het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie zijn deuren openen, een nationaal kinderoncologisch centrum waarin gespecialiseerde zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding op het allerhoogste niveau samen worden gebracht. De ambitie is om in de toekomst meer dan 90 procent van alle kinderen met kanker te genezen. Met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. KWF Kankerbestrijding heeft zich altijd hard gemaakt voor de kinderoncologie en draagt ook financieel bij aan het Prinses Maxima Centrum.

Kijken naar de mens, niet naar de tumor

Dr. Gerrit-Jan Liefers (LUMC): “Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren (en nu) is het inzicht dat kanker niet verandert met leeftijd, de patiënt eromheen wel. Dat betekent dat ook klinische besluiten, bijvoorbeeld of en hoe iemand behandeld wordt, anders kunnen zijn. Er bestaat een groot gat tussen de klacht en de behoefte van de patiënt. Zo weten we  nog maar weinig over wat kanker doet met  gezondheidsaspecten  bij ouderen, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid en zelfstandigheid. De leeftijdsbovengrens bij kankerbehandeling  zijn we in Nederland nu langzaam maar zeker aan het loslaten. Dat zien we in onderzoekstrials gebeuren. Als die ontwikkeling doorzet, kunnen we mensen steeds betere behandeling bieden.”

Select the Component and add.
Close