CBF Erkenning

KWF is erkend sinds 1996

Als een van de eerste charitatieve instellingen in Nederland ontving KWF Kankerbestrijding in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Per 1 juli 2016 is het keurmerk omgezet naar een zogenaamde Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor gevers dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan men met een gerust hart kan geven.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Alle informatie in het paspoort is door het CBF gevalideerd.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan. Belangrijke criteria zijn:

  • een onafhankelijk bestuur zonder belangenverstrengeling
  • niet intimiderende fondsenwerving - fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op het vrijwillig doen van bijdragen
  • het percentage doelbesteding als percentage van de totale lasten is gemiddeld minimaal 70%
  • een transparante en overzichtelijke verslaggeving naar de regels die andere erkende organisaties ook moet naleven
  • een plan met een duidelijk overzicht van beleid, activiteiten en bestedingen

KWF Kankerbestrijding is zich er zeer van bewust te werken met geld van de Nederlandse bevolking. Om duidelijk te maken wat er met je geld gebeurt, geven ieder jaar het officiële jaarverslag 

Geef gerust CBF animatie

De video is zonder geluid.

CBF

Het CBF is een onafhankelijke instelling die sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF wil verantwoorde fondsenwerving en -besteding bevorderen door voorlichting en advies te geven aan overheidsinstanties en publiek. Je kunt bij het CBF terecht met vragen over de CBF Erkenning Goed Doel. ​