Problematiek dure geneesmiddelen

KWF.nl > Over KWF > Problematiek dure geneesmiddelen
Voorkant rapport Toegankelijkheid dure geneesmiddelen

KWF Kankerbestrijding wil dat (nieuwe) geneesmiddelen zo snel mogelijk bij de patiënt terechtkomen. En dat alle patiënten dezelfde toegang hebben tot effectieve medicijnen.

9 december 2015

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen kanker gaat razendsnel. Deze hoopvolle vooruitgang heeft een keerzijde. De medicijnen kosten tienduizenden euro's per patiënt. Vaak (en terecht) wordt de vraag gesteld hoe het komt dat deze medicijnen zo duur zijn en of we dat als samenleving wel kunnen of willen betalen.

Deze problemen komen niet uit de lucht vallen. In juni 2014 publiceerde de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding een rapport over de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen. Hieruit bleek dat de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen toen - op enkele uitzonderingen na - goed geregeld was. Maar over de nabije toekomst maakte KWF zich grote zorgen. Deze zorgen komen nu uit, doordat het aantal kankerpatiënten is blijven groeien en er steeds meer dure geneesmiddelen zijn ontwikkeld. Het beschikbare zorgbudget groeit echter niet mee. Het is daarom heel belangrijk dat alle spelers binnen het veld van dure medicijnen meewerken aan oplossingen voor dit probleem. Daarvoor zullen alle partijen in beweging moeten komen.

KWF Kankerbestrijding is voorzitter van werkgroep ‘Dure Medicijnen’

Naar aanleiding van dit SCK-rapport heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in februari 2015 aan KWF gevraagd om een Werkgroep Dure Medicijnen in te richten en voor te zitten. Deze werkgroep moet oplossingen aandragen om de toegankelijkheid van oncologische geneesmiddelen in de toekomst te waarborgen. Namens KWF is prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (LUMC) voorzitter van de werkgroep geworden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van relevante partijen in de oncologie. Ook de kankerpatiënten zijn vertegenwoordigd. De werkgroep buigt zich onder meer over vragen als: welke belemmeringen ervaren artsen om dure oncologiemiddelen in te zetten bij de behandeling van een patiënt? Hoe bepalen we wat een reële prijs voor geneesmiddelen is, welke rol speelt de effectiviteit van het geneesmiddel hierbij en hoe organiseren we prijsonderhandelingen beter? De werkgroep presenteert voor het zomerreces een advies aan de minister.

Op 2 juli 2015 presenteerde KWF-Werkgroep 'Dure Medicijnen' het advies "Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt".

Naar het adviesrapport

Wat mag een effectieve behandeling kosten?

KWF staat op het standpunt dat artsen in de spreekkamer, of ziekenhuisbesturen in de directiekamers niet op financiële gronden horen te beslissen of een patiënt een duur geneesmiddel wel of niet krijgt. Tekorten in het ziekenhuisbudget mogen een gelijkwaardige toegankelijkheid van tot medicijnen nooit in de weg staan. Wel is de relatie tussen de prijs van het geneesmiddel en de verwachte effectiviteit ervan relevant voor de keuze al of niet een bepaald geneesmiddel voor te schrijven. Een behandeling die als doel heeft de patiënt te genezen of die een verwachte levenswinst oplevert van bijvoorbeeld 5 jaar, zou meer mogen kosten dan een behandeling met een verwachte levenswinst van enkele weken of maanden. KWF kan en wil echter geen prijskaartjes aan behandelingen hangen, waarbij we wel zien dat er tussen de kostprijs en de gevraagde prijs van medicijnen ruimte zit die op dit moment niet ten goede komt van de patiënt…. 

Select the Component and add.
Close

Terug naar het overzicht