Nieuw bestuur voor KWF Kankerbestrijding per 1 juni 2018

KWF.nl > Over KWF > Nieuw bestuur voor KWF Kankerbestrijding per 1 juni 2018
Fred Falkenburg en Johan van de Gronden nieuwe bestuurders van KWF per 1 juni 2018

Professor dr. Fred Falkenburg (li) en  drs. Johan van de Gronden (re)

 

Fred Falkenburg en Johan van de Gronden treden aan als directeur/bestuurder

5 maart 2018

​Per 1 juni aanstaande zullen Fred Falkenburg en Johan van de Gronden aantreden als directeur/bestuurder van KWF Kankerbestrijding en vormen zij samen de nieuwe tweehoofdige directie van KWF. Daarbij heeft Falkenburg de activiteiten op het gebied van Doelbesteding als aandachtsgebied en Van de Gronden de Fondsenwervende activiteiten en de ondersteunende KWF organisatie onderdelen.

Met deze benoemingen geeft KWF invulling aan het nieuwe, tweehoofdige bestuursmodel dat in 2017 werd aangekondigd. De keuze voor Falkenburg en Van de Gronden is tot stand gekomen na een zorgvuldige procedure. Zowel de interne KWF organisatie, waaronder de Ondernemingsraad, als externe KWF adviseurs, zoals afgevaardigden van de Beoordelingscommissies, de Patiëntenadviescommissie PACO en de KWF Adviesraad, brachten advies uit. Met de ervaring en achtergrond van Falkenburg in het oncologische medische- en onderzoeksveld en van Van de Gronden bij maatschappelijke organisaties met vele vrijwilligers en donateurs, wil KWF een volgende stap zetten.

Prof. dr. Fred Falkenburg (li) en Drs. Johan van de Gronden (re)Professor dr. Fred Falkenburg is hematoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij wordt door het LUMC voor 3 dagen per week gedetacheerd bij KWF en zal daarnaast 2 dagen per week als hematoloog en onderzoeker werkzaam blijven bij het LUMC. “Voor mij is KWF de drijvende kracht achter het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van kankeronderzoek. Met veel kennis en vasthoudendheid kunnen we samen met alle medewerkers en alle onderzoekers veel betekenen voor patiënten met kanker.”

Drs. Johan van de Gronden is algemeen directeur van PUM Netherlands, senior experts, een pro bono organisatieadviesbureau van werkgevend Nederland dat de duurzame groei bevordert van het midden-en kleinbedrijf in opkomende en ontwikkelingseconomieën. In de periode 2006 – 2016 was hij directeur van het Wereld Natuur Fonds Nederland. Van de Gronden: “KWF is een parel van passie, maatschappelijke betrokkenheid en inzet om één van de grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid de baas te worden. Ik kan mij geen doel voorstellen dat mij nog meer zou motiveren om het verschil te maken.”

KWF Kankerbestrijding heeft een duidelijke missie en heldere doelen: Minder kanker, Meer genezing en een Betere kwaliteit van leven voor mensen die met kanker te maken hebben (gehad).

Professor dr. Tanja Bender, voorzitter van de Raad van Toezicht van KWF: “Op weg naar de dag waarop niemand meer sterft aan kanker, is KWF actief in een dynamische en complexe omgeving. KWF is zeer belangrijk voor de financiering van onderzoek naar kanker in Nederland. Daarnaast zet KWF zich ook actief in voor de beïnvloeding van relevant beleid, en maakt KWF het delen van kennis en informatie mogelijk. Bij die dynamiek past dit tweehoofdige bestuur: enerzijds kennis van en verbinding met het onderzoeksveld en anderzijds veel ervaring met belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Kanker raakt een op de drie Nederlanders gedurende hun leven. Ik ben daarom blij met de komst van Falkenburg en Van de Gronden en zie uit naar de samenwerking vanaf juni aanstaande.” 

Select the Component and add.
Close

Terug naar het overzicht