Signaleringsrapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst'

KWF.nl > Over KWF > Signaleringsrapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst'

​In de afgelopen periode zijn veel kwaliteitsinitiatieven ingezet. Dit betekent echter niet dat het einddoel is bereikt; juist nu is het van belang om door te pakken.

Prof. dr. C.J.H. van de Velde

Verbetering van het oncologisch kwaliteitsbeleid

​Op 28 januari 2014 is het signaleringsrapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst’ verschenen. Dit rapport is opgesteld door de werkgroep ‘Kwaliteit van kankerzorg’, onder voorzitterschap van prof. dr. C.J.H. van de Velde (LUMC). Het rapport is een vervolg op het in 2010 gepubliceerde rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’. In het nieuwe rapport worden aanbevelingen gedaan om het oncologisch kwaliteitsbeleid in Nederland verder te verbeteren. 

Doelgroep

In het bijzonder de medische beroepsverenigingen, maar ook ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), IKNL, zorgverzekeraars, koepelorganisaties (Orde, ZN, NVZ, STZ, SAZ, NFU), VWS en IGZ.
 

Inhoud rapport 

  • Overzicht van de ontwikkelingen in het oncologisch kwaliteitsbeleid per tumorsoort; kwaliteitsnormen, kwaliteitsregistraties, transparantie en concentratie van zorg.
  • Terreinen waarop actie noodzakelijk is om tot een optimaal kwaliteitsbeleid te komen. 
  • De variatie in zorg voor schildklier- en prostaatkanker, wekedelensarcomen en een aantal hemato-oncologische aandoeningen, en de benodigde verbeterstappen in het kwaliteitsbeleid voor deze tumorsoorten.

Belangrijkste conclusies

  • Sinds het verschijnen van het signaleringsrapport in 2010 hebben initiatieven vanuit de medische beroepsgroep gezorgd voor kwaliteitsverbetering.
  • Voor diverse tumorsoorten is er nog sprake van verschillen in diagnostiek en behandeling tussen ziekenhuizen en regio’s. 

Dit moet er gebeuren

  • Verbreding van de kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker – met niet alleen normen voor de feitelijke behandeling maar bijvoorbeeld ook voor de diagnostiek.
  • Verdergaande concentratie van de zorg (diagnostiek en behandeling) voor diverse tumorsoorten; onder ander voor schildklierkanker, wekedelensarcomen en prostaatkanker.
  • Verbetering van de registratie en audit.
  • Verbetering van de transparantie over de kwaliteit van de oncologische zorg voor patiënten. 

Betrokken partijen

De medische beroepsverenigingen hebben hierin het voortouw, maar ook ziekenhuizen en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars spelen hierin een rol.
 

Dit gaat KWF Kankerbestrijding doen

Met dit rapport geeft KWF Kankerbestrijding een signaal af, bedoeld als stimulans voor het veld om de actiepunten op te pakken. Het rapport zullen we dan ook gebruiken om het belang van kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg en het realiseren van een optimaal oncologisch kwaliteitsbeleid te agenderen bij de veldpartijen. Daarnaast faciliteren we binnen het speerpunt ‘Betere kankerzorg in Nederland’ diverse projecten die bijdragen aan het optimaliseren van het oncologisch kwaliteitsbeleid.

Select the Component and add.
Close

Rapport bestellen

​Het SCK-rapport is te downloaden (zie hierboven), maar ook te bestellen als gedrukt exemplaar.