Resultaten Ideeënbox toegankelijkheid dure geneesmiddelen

KWF.nl > Over KWF > Resultaten Ideeënbox toegankelijkheid dure geneesmiddelen
Grote pillen met kleine poppetjes die er omheen staan en zitten.

 

Resultaten ideeënbox dure medicijnen

KWF zet zich binnen het dossier ‘Toegankelijkheid dure geneesmiddelen’ in om de toegankelijkheid van nieuwe (dure) geneesmiddelen voor alle kankerpatiënten van nu en de toekomst te waarborgen. Het is niet acceptabel als medicijnen op basis van financiële gronden de patiënt niet (meer) bereiken. Om ons hier voor in te zetten, bundelen we graag de krachten. Daarom is de ideeënbox Toegankelijkheid (dure) geneesmiddelen geopend.

 

Resultaten 18 innovatieve ideeën als resultaat

27 juni 2016 bood KWF het podium aan een aantal belangrijke stakeholders in het geneesmiddelenveld. Doel was het delen van ideeën om de toegang tot nieuwe (dure) kankergeneesmiddelen te borgen voor alle patiënten; voor nu en in de toekomst. De meer dan 18 innovatieve ideeën die hier uit voort kwamen, zijn gebundeld in het rapport: ‘Zo kan het ook! Samenwerken aan modellen om dure geneesmiddelen toegankelijk te houden voor nu en in de toekomst’. Dit rapport is op 1 december overhandigd aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). KWF vindt dat voor alle patiënten de voor hem of haar benodigde medicatie waarvan de therapeutische (meer)waarde is gebleken beschikbaar moet zijn. Dit was een van de redenen voor KWF om een ideeënbox te openen waar ‘het veld’ werd gevraagd om met ideeën te komen om het systeem toegankelijker en betaalbaarder te maken. 18 partijen hebben gehoor gegeven aan deze oproep.
Het gaat om de volgende partijen: 
 
 • Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)  
 • License to heal  
 • Santeon  
 • hDMT  
 • Branching Tree   
 • Mimetas  
 • Sensius  
 • Hartwig Medical Foundation  
 • CPCT Drup  
 • Sanquin Diagnostic Service
 • LUMC  
 • NVTAG  
 • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 • Curavista  
 • Janssen
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Zorgverzekeraars Nederland  
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 

Select the Component and add.
Close