Transparantie en taakverdeling

KWF.nl > Over KWF > Transparantie en taakverdeling

 

Betere kankerzorg door transparantie en taakverdeling

​De kankerzorg in Nederland is gemiddeld goed. Er zijn echter kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. KWF Kankerbestrijding zet zich in om deze verschillen te verminderen, onder andere door te pleiten voor concentratie van complexe kankerzorg. Daarnaast vinden we het belangrijk dat patiënten kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de kwaliteit van hun behandeling.
 
Transparantie en taakverdeling (concentratie) kunnen de kwaliteit van de kankerzorg beïnvloeden. En dat is een aandachtsgebied waar we vanuit KWF Kankerbestrijding extra in investeren.
 

Transparantie

Voor patiënten is transparantie van (de verschillen in de) kwaliteit van kankerzorg van groot belang omdat dit inzichtelijk maakt wat patiënten van de zorg mogen verwachten en wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen. Deze informatie hebben patiënten nodig bij het maken van keuzes in het zorgtraject. Op dit moment is er onvoldoende kwaliteitsinformatie voor patiënten beschikbaar. Hier moet verandering in komen.
 
Ook voor artsen is inzicht in de kwaliteit van de zorg belangrijk. Het stelt hen in staat om gericht verbetertrajecten in te zetten. Registratie van uitkomsten van zorg is een belangrijk middel om dit te realiseren. Daarnaast kunnen onderzoeksprojecten zicht geven op de kwaliteit van de zorg en de variatie hierin tussen ziekenhuizen.
 

Taakverdeling tussen ziekenhuizen (concentratie)

Voor de minder vaak voorkomende vormen van kanker is concentratie van de zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen van belang om kwalitatief goede zorg te kunnen (blijven) leveren. Op die manier hebben de behandelende ziekenhuizen voldoende ervaring. Deze concentratie is nog niet voor alle weinig voorkomende vormen van kanker gerealiseerd.
 

Onze activiteiten

  • Pleiten voor concentratie van de zorg voor minder vaak voorkomende vormen van kanker.
  • Monitoren van ontwikkelingen en waar nodig onderwerpen agenderen om partijen aan te zetten tot verbeteracties.
  • Ondersteunen van initiatieven om te komen tot betere informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten en behandelend artsen.
  • Beschikbare informatie over kwaliteit van zorg inzichtelijk maken voor patiënten via kanker.nl.
  • Financieren van onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorg met als doel de oncologische zorg (verder) te verbeteren.

Select the Component and add.
Close

SCK-rapport Kwaliteit van kankerzorg

​In het SCK-rapport 'Kwaliteit van kankerzorg: voortgang en blik op de toekomst' wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het oncologisch kwaliteitsbeleid.
Ga naar het rapport