Translationeel onderzoek

KWF.nl > Over KWF > Translationeel onderzoek

Onderzoeksresultaten sneller van lab naar patiënt

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is de kennis over kanker de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot betere diagnostiek, betere behandeling en toegenomen overlevingskansen. Beter begrip van kanker is dé manier om de ziekte terug te dringen en patiënten een betere toekomst te geven. Daarom investeert KWF Kankerbestrijding het leeuwendeel van haar inkomsten in onderzoek. Deze beleidsperiode ligt de focus op ‘translationeel onderzoek’.

De grootste uitdaging is om kankerpatiënten optimaal te laten profiteren van de nieuwste inzichten. Dat is KWF Kankerbestrijding aan haar donateurs verplicht. KWF ziet in het traject van ‘lab naar bed’ verbeterkansen en investeert extra in translationeel onderzoek. 

Waarom translationeel onderzoek?

Fundamentele ontdekkingen monden helaas niet altijd uit in klinische toepassingen. Bevindingen kunnen minder veelbelovend uitpakken dan eerst gedacht. Dat is het risico van wetenschap. Maar als bevindingen wel waardevol blijken, kunnen ook andere factoren de overgang van laboratorium naar kliniek bemoeilijken. Bijvoorbeeld:
  
 • commerciële belangen;
 • complexe regelgeving;
 • gebrekkige samenwerking;
 • beperkte (financiële) middelen. 
Translationeel onderzoek is dé onderzoeksvorm voor een snelle vertaalslag (translatie=vertaling) van wetenschappelijke ontdekkingen naar gunstige toepassingen voor de patiënt. KWF bevordert translationele onderzoeksprojecten via diverse activiteiten. Met als uiteindelijk doel patiënten sneller, vaker en beter te laten profiteren van de nieuwste onderzoeksresultaten.​
 


Wat is de kracht van translationeel onderzoek?

Dat is de multidisciplinaire samenwerking. Van oudsher zijn laboratorium en kliniek twee gescheiden werelden. In translationele onderzoeksprojecten slaan deze partijen de handen ineen en delen zij kennis, materialen, data en faciliteiten. Zo vinden laboratoriumresultaten sneller hun weg naar de patiënt.
 
Omgekeerd kunnen klinische vraagstukken (bijvoorbeeld waarom de ene patiënt wel en de andere niet op een behandeling reageert) sneller vertaald worden naar laboratoriumexperimenten. Dit tweerichtingsverkeer bespaart veel tijd en geld en hier zijn patiënten én donateurs bij gebaat.
 

Plan van aanpak

Hoe gaat KWF deze belangrijke onderzoeksvorm nog sterker in de Nederlandse onderzoekscultuur verankeren?
 
 • Partnerschap met het onderzoeksveld - Knelpunten in de translationele onderzoeksketen kunnen worden opgelost door partnerschap met onderzoekers. Naast financiering biedt KWF ook steeds meer ondersteuning-op-maat in de vorm van informatievoorziening, bemiddeling en begeleiding.
 • Gerichte financiering van translationeel onderzoek - Voor het daadwerkelijk vertalen van onderzoeksresultaten naar de kliniek is het noodzakelijk om de financieringsvormen te herevalueren en te optimaliseren.
 • (Internationale) samenwerking - KWF heeft tot dusver vooral zelfstandig geopereerd in het financieren van wetenschappelijk oncologisch onderzoek. Door het multidisciplinaire karakter van translationeel onderzoek, de hoge kosten en de betrokkenheid van vele partijen wordt de noodzaak tot samenwerking steeds duidelijker. 
Door bestedingen en activiteiten te innoveren en de infrastructuur voor translationeel onderzoek te optimaliseren, zal translationeel onderzoek beter uit de verf komen.
 

Ingezette activiteiten

KWF Kankerbestrijding:
 • heeft al geruime tijd een onderzoeksportefeuille waaruit translationele onderzoeksprojecten worden gefinancierd.
 • verstrekt sinds 2011 aanvullende subsidies voor translationele onderzoeksprojecten. KWF biedt zo ondersteuning op knelpunten die niet met reguliere subsidies kunnen worden opgelost. KWF is actief bij bemiddeling en begeleiding en stimuleert partnerschap met onderzoekers.
 • heeft uit de opbrengt van de tv-actie Sta op tegen kanker (ontwikkeld in samenwerking met Stand up to Cancer en EIF) voor het eerst een internationaal, translationeel onderzoeksteam gefinancierd. Hierin onderzoeken Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers hoe het gedrag van tumoren aan de hand van hun DNA te voorspellen is.
 • participeert in publiek-private samenwerkingen zoals het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en het Netherlands Institute for Regenerative Medicine (NIRM).
 • is in 2012 partner geworden van TRANSCAN, het ERA-NET (European Research Area Network) op het gebied van translationeel kankeronderzoek. Hiermee biedt KWF Kankerbestrijding Nederlandse onderzoeksgroepen de mogelijkheid om in Europees verband translationeel onderzoek te verrichten.
 • is lid van de SGF (Samenwerkende GezondheidsFondsen). Uitwisseling van kennis en ervaring verhoogt het rendement van nieuwe initiatieven. De SGF ontwikkelt bovendien samen met ZonMW een gemeenschappelijke financieringsronde voor translationeel onderzoek.
 • is lid van het ICRP (International Cancer Research Partnership), een samenwerkingsverband ter bevordering van internationaal kankeronderzoek.

Select the Component and add.
Close

NPK-rapport

​KWF Kankerbestrijding heeft namens het Nationaal Programma Kanker-bestrijding (NPK) onderzocht hoe het ontwikkelingstraject van een product (van lab tot kliniek) kan worden gefaciliteerd. Download het rapport met resultaten en aanbevelingen.
NPK-rapport translationeel onderzoek