Dure geneesmiddelen

KWF.nl > Over KWF > Dure geneesmiddelen
Flesjes waar geneesmiddelen in gemaakt worden

Standpunt dure geneesmiddelen

3 augustus 2016

Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankergeneesmiddelen op de markt, waardoor behandelingen verbeteren en kankerpatiënten overleven, langer leven of een betere kwaliteit van leven krijgen. KWF Kankerbestrijding juicht de komst van deze nieuwe geneesmiddelen toe en draagt hieraan bij door financiering en ondersteuning van kankeronderzoek.

Helaas stijgt nog jaarlijks het aantal nieuwe mensen dat de diagnose kanker krijgt. De combinatie van steeds meer kankerpatiënten en steeds meer nieuwe dure geneesmiddelen maakt dat de totale kosten aan kankergeneesmiddelen zullen stijgen. De nationale zorguitgaven in Nederland worden echter gemaximeerd. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling. Hierdoor kan de onwenselijke situatie ontstaan dat op ziekenhuis- of spreekkamerniveau vanwege financiële overwegingen wordt bepaald welk duur geneesmiddel wel of niet wordt voorgeschreven. Kankerpatiënten zullen daardoor niet altijd de juiste behandeling krijgen. 

Opdracht minister Schippers

Minister Schippers van VWS heeft KWF Kankerbestrijding gevraagd om met de verschillende partijen in het zorgveld (artsen, verzekeraars, patiënten) actief te zoeken naar oplossingsrichtingen voor deze voor de patiënt dringende problematiek. De opdracht was inzicht te geven in de huidige belemmeringen die artsen ervaren om (dure) kankermedicijnen voor te schrijven en advies te geven hoe deze belemmeringen opgelost kunnen worden. 

Advies KWF-werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen 

Op 2 juli 2015 presenteerde de KWF-werkgroep het advies ‘effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’ aan minister Schippers. De uitwerking van de opdracht van de minister. Om gelijke beschikbaarheid van dure geneesmiddelen tegen kanker te waarborgen, nu en in de toekomst, komt de werkgroep in dit advies met drie hoofdaanbevelingen:

  1. De toegang tot dure geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. Transparantie waar welke behandeling gegeven wordt is daarbij een randvoorwaarde. Ook is het noodzakelijk op korte termijn een apart macro-financieel kader in te richten voor dure geneesmiddelen met geoormerkt geld. Het veld moet gepast en doelmatig voorschrijven.
  2. Tevens moet de prijs van geneesmiddelen omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vragen tegen een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De overheid kan slim onderhandelen en inkopen. Inzet van alternatieven moet worden onderzocht en gestimuleerd.
  3. De problemen rondom de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen zijn zeer ingewikkeld en zeer divers. Daarom adviseert de werkgroep om een regiehouder aan te wijzen. Het is essentieel dat iemand de verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie en borging van de implementatie van de adviezen zodat krachten gebundeld kunnen worden.

Maatschappelijke en politieke discussie gewenst

KWF Kankerbestrijding wil dat nu en in de toekomst iedere kankerpatiënt kan rekenen op de beste behandeling, en ziet het als haar rol om dit gevoelige en ingewikkelde maatschappelijke onderwerp te signaleren en agenderen. Er moet een maatschappelijke en politieke discussie worden gevoerd en beleid worden ontwikkeld om gelijke toegang tot kankergeneesmiddelen te waarborgen.  KWF wil dat andere partijen, zoals de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en de beroepsgroepen van medisch specialisten hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en de regie op dit onderwerp nemen. Er zullen op macroniveau beslissingen moeten worden gemaakt over de vergoeding van dure geneesmiddelen, zodat het voor de patiënten uniform en transparant is welke behandeling zij kunnen krijgen.

Meedenken farmaceuten

KWF is blij dat de farma meedenkt over mogelijke oplossingen omtrent dure medicijnen. Alleen heeft de patiënt van nu niets aan deze oplossing (als er niets aan de prijs verandert, zullen ziekenhuizen het medicijn niet inkopen, de arts het medicijn niet voorschrijven en krijgt de patiënt niet het medicijn wat ze nodig hebben). KWF ziet graag dat de farma de prijs omlaag doet.

Select the Component and add.
Close

Terug naar het overzicht