KWF wil dat iedere patiënt toegang heeft en houdt tot de beste behandeling!

KWF.nl > Over KWF > KWF wil dat iedere patiënt toegang heeft en houdt tot de beste behandeling!
Flesjes waar geneesmiddelen in gemaakt worden

Daarom moet er nu gewerkt worden aan een duurzame oplossing voor de patiënt van morgen.

20 april 2018

Gelukkig komen er steeds meer innovatieve medicijnen en behandelingen beschikbaar. Maar ook rijst de vraag of het huidige systeem geschikt is voor toegang tot deze medicijnen voor de patiënt van morgen.

Onder meer door KWF gefinancierde onderzoeken hebben geleid tot deze medische en technologische ontwikkelingen, waardoor er nieuwe kankermedicijnen komen die zorgen voor betere behandelingen, meer overleving of langer leven met een betere kwaliteit van leven. Maar deze vooruitgang brengt ook een grote uitdaging met zich mee: de kostenstijging. Steeds meer kankerpatiënten en steeds meer dure medicijnen blijven de komende jaren zorgen voor een forse stijging van de kosten van kankermedicijnen.

De vraag is of de maatschappij deze kosten kan en wil blijven dragen. Er dreigt een situatie te ontstaan waarin patiënten niet of pas veel later nieuwe medicijnen krijgen. KWF vindt dit zeer zorgwekkend en maakt zich hard voor een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare oplossing.

Samenwerking: start een actiegroep

Het ministerie van VWS heeft al verschillende acties genomen voor de korte termijn. Ook ontstaan er steeds meer initiatieven door andere partijen voor het oplossen van deze problematiek. Deze initiatieven, ook voor de langere termijn, zoals de BeneluxAI krijgen meerwaarde als ze met elkaar worden verbonden.

KWF roept daarom de minister van VWS op om een actiegroep in te stellen. Deze moet met alle partijen (van medicijnontwikkeling tot en met de zorg aan de patiënt) het huidige systeem onderzoeken en voorstellen doen om de duurzame toegankelijkheid tot de beste medicijnen nu en in de toekomst te waarborgen. ¬Zo nodig moet hiervoor wet- en regelgeving aangepast worden.

KWF is blij met initiatieven op Europees niveau zoals de krachtenbundeling bij de inkoop van medicijnen binnen de BeNeLuxAI -waarin Nederland koploper is. KWF vraagt de minister van VWS om de pool van samenwerkende landen actief verder te vergroten. KWF draagt zelf internationaal actief bij door onder meer het voorzitterschap van de European Cancer League (ECL) ‘Taskforce on Access to Medicine ’.

Transparantie

Voor een goede (internationale) samenwerking is transparantie van alle betrokken partijen een voorwaarde. KWF roept de farmaceutische industrie op om transparant te zijn over de opbouw van haar prijzen. Nu is niet te achterhalen wat de ontwikkelkosten van een nieuw medicijn zijn. Ook andere kosten die de industrie noemt als rechtvaardiging voor de hoge prijzen zijn, niet duidelijk. Daarbij zou duidelijkheid over de onderhandelde prijs door de overheid enorm helpen.

Tevens is het belangrijk om te weten welke behandelingen in welke ziekenhuizen beschikbaar zijn zodat patiënten weten waar ze de beste behandeling kunnen krijgen. Hiervoor zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars verantwoordelijk.

Achtergrond en historie

De problemen over de toegang tot nieuwe medicijnen zijn niet nieuw. Al in 2014 publiceerde de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF een eerste rapport over de toegankelijkheid van dure medicijnen (pdf). Hierin werd al gewaarschuwd dat de toegang tot medicijnen steeds verder onder druk komt te staan. Kijk hier voor alle publicaties van KWF over deze problemen.

 

Select the Component and add.
Close

Terug naar het overzicht