Standpunt Biobanken

KWF.nl > Over KWF > Standpunt Biobanken

Als je weefselanalyses kunt toetsen aan klinische gegevens, heb je goud in handen.

Prof. dr. Jan Paul Medema, leider biobankproject CONNECTION

Patiënt gebaat bij betere biobank- en datastructuur

20 september 2016

Onze missie is dat voor iedere kankerpatiënt een therapie op maat wordt ontwikkeld. Daarvoor zijn gegevens nodig. Niet alleen medische gegevens uit patiëntendossiers, maar ook biologische gegevens uit bijvoorbeeld bloed, weefsel, urine. Als we van iedere patiënt lichaamsmateriaal afnemen, opslaan in biobanken en koppelen aan de medische gegevens van die patiënt, creëren we een enorme bron van gegevens. Met dat soort 'Big Data' kunnen we heel snel wereldwijd verbindingen maken, overeenkomsten ontdekken, nagaan welke patiënten dezelfde soort tumor hebben en uitwisselen welke behandeling daarbij het beste werkt. Big Data gaat dus niet alleen om onderzoek, maar ook om behandelingen en vooruitzichten voor iedereen die met kanker te maken heeft. KWF is daarom van mening dat alle kankeronderzoekers en behandelaars wereldwijd van zulke data gebruik moeten kunnen maken.
 

KWF vindt dat datasystemen met elkaar moeten kunnen communiceren

Het kunnen delen van gegevens is van cruciaal belang voor het kankeronderzoek, omdat uitsluitend met veel gegevens verbanden gelegd kunnen worden die tot betere behandelingen kunnen leiden. Op dit moment gelden echter strikte procedures over hoe er met gegevens moet worden omgegaan en wie er toegang toe heeft. Bovendien zijn de opslag van big data en de voorwaarden voor het gebruik ervan niet centraal en uniform geregeld. Ieder land heeft zijn eigen datasysteem en infrastructuur. Daarnaast handelt iedere biobank verzoeken tot gegevensgebruik zelfstandig af op basis van eigen criteria, zonder dat duidelijk is waar de verschillen op berusten. Dit leidt tot extra handelingen en gaat ten koste van de efficiëntie.
 
Om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan een therapie op maat roept KWF op om de beschikbare data in biobanken te koppelen en criteria te harmoniseren. Nu is nog te vaak sprake van versnippering. KWF roept op om alle initiatieven samen te voegen.  
 

Dit doet KWF

KWF ziet veel potentie in het gebruik van Big Data ten behoeve van de kankerbestrijding en pakt haar rol om aan deze ontwikkeling bij te dragen. In totaal heeft KWF zeker 20 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoeksprojecten en andere initiatieven op dit gebied. Een greep uit onze portefeuille:

  • Improving clinical management of colon cancer through CONNECTION, a nation-wide Colon Cancer Registry and Stratification effort. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Prof. dr. J.P. Medema. € 3.367.235,-
    Interview met de projectleider
  • Tumor organoids: a new pre-clinical model for drug sensitivity analysis. Hubrecht Instituut. Prof. dr. H.C. Clevers. € 6.000.000,-
    Meer over het Dream Team
  • Prospective use of DNA-guided Personalized Cancer Treatment. UMC Utrecht. Prof. dr. E.E. Voest. € 1.200.000,-
  • Development of a HOVON Lymphoma Biobank Facility. VU medisch centrum. Dr. D. de Jong. € 1.197.015,-
  • The Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP): prospective multicenter registry, biobank, online expertpanel and intervention study. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Dr. M.G. Besselink. € 1.402.450,-
  • TraIT (Translational Research IT) is een publiek-private samenwerking die bouwt aan een duurzame en implementeerbare IT-infrastructuur ten behoeve van het verzamelen, opslaan en analyseren van data afkomstig uit biomedische onderzoeksprojecten. KWF steunt TraIT met € 1.000.000,-

Select the Component and add.
Close

Zie ook

BBMRI​-NL (het samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland)

Biobanken.nl (de vraagbaak van de gezamenlijke Nederlandse biobanken)

 

 

 

Woordvoerder(s)

Terug naar het overzicht