Psychosociale zorg

KWF.nl > Over KWF > Psychosociale zorg

Psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten

​Kanker heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar is ook ingrijpend op psychologisch, sociaal, praktisch en levensbeschouwelijk vlak. Bijna alle patiënten hebben tijdens en na de behandeling behoefte aan begeleiding. Maar het aanbod aan psychosociale ondersteuning en zorg is zeker niet ideaal, ondanks de inzet van velen. 

KWF Kankerbestrijding wil zorgen dat psychosociale zorg bekender, beter en beschikbaarder wordt en geeft dit thema daarom speciale aandacht.
 

Wat is psychosociale zorg?

Psychosociale zorg is er op gericht mensen met kanker en hun naasten te helpen zo goed mogelijk om te gaan met ziekte en behandeling en met de gevolgen daarvan. Het gaat om begeleiding door zowel professionals als vrijwilligers, zowel in als buiten het ziekenhuis:
  • Professionele begeleiding door artsen en verpleegkundigen.
  • Begeleiding door vrijwilligers van bijvoorbeeld inloophuizen.
  • Gespecialiseerde zorg door maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers en psychiaters.

Aandachtspunt binnen KWF

De meeste kankerpatiënten hebben voldoende aan de steun van naasten, artsen en verpleegkundigen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Naar schatting krijgt zo’n 30% last van ernstige klachten, zoals angststoornissen of een depressie. Deze mensen hebben zorg nodig van een gespecialiseerde zorgverlener.
 
Een belemmering hierbij is dat niet goed duidelijk is welke patiënten en naasten met ernstige problemen kampen. De signalen zijn niet duidelijk en/of worden nog niet goed opgepakt. Daarnaast heerst er nog een taboe op vragen om begeleiding. Ook is niet goed helder welke soort zorg echt goed helpt en waar deze te vinden is. Kortom, psychosociale ondersteuning en –zorg zijn niet vanzelfsprekend en het aanbod is ondoorzichtig. Alle reden voor KWF Kankerbestrijding om ‘Psychosociale zorg’ tot aandachtspunt te maken en actie te ondernemen.
 

Wat doen wij

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven. We vinden het cruciaal dat alle mensen met kanker en hun naasten toegang hebben tot passende psychosociale ondersteuning en - zorg. Alle patiënten en naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat een passend en goed aanbod beschikbaar is en dat zij dit aanbod makkelijk kunnen vinden.
 
Om dit te bereiken gaan wij:
  • Wetenschappelijk onderzoek financieren naar de resultaten van psychosociale zorg.
  • Eraan bijdragen dat psychosociale ondersteuning en – zorg een duidelijke plek krijgen.
  • Vroegsignalering van psychosociale problemen realiseren en/of verbeteren.
  • Gespecialiseerde zorg voor mensen met ernstige klachten verder ontwikkelen en beschikbaar krijgen.
  • Implementatietrajecten financieren om ervoor te zorgen dat psychosociale zorg in de praktijk wordt gebracht.
  • De inloophuizen ondersteunen waar mensen met kanker en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Select the Component and add.
Close