Focus 2011-2014: Kanker en ouderen

KWF.nl > Over KWF > Focus 2011-2014: Kanker en ouderen

​We weten veel te weinig van kanker bij patiënten ouder dan 65 jaar. Het is fantastisch dat KWF onderzoek financiert dat ten goede komt aan deze belangrijke doelgroep.

Catherine Keyl

Betere kankerzorg voor ouderen

​Maar liefst 1 op de 3 mensen krijgt vroeg of laat kanker. Het merendeel (ruim 60%) is ouder dan 65 jaar. Jaarlijks komen er nu circa 60.000 oudere kankerpatiënten bij (t.o.v. 40.000 kankerpatiënten onder de 65 jaar). Naar verwachting stijgt dit cijfer de komende jaren zowel in absolute als procentuele zin: in 2020 worden jaarlijks 77.000 nieuwe oudere kankerpatiënten verwacht (t.o.v. 41.000 kankerpatiënten onder de 65 jaar). En daar zal het niet eindigen.
 

Wat is het probleem?

Kanker is en wordt steeds meer een ziekte van ouderen en de druk van de vergrijzing wordt steeds groter. Tegenstrijdig genoeg weten we over kanker bij ouderen vrij weinig. Het onderwerp spreekt onderzoekers minder aan en de urgentie wordt te weinig erkend. Maar er speelt meer mee.
 
Zo gebeurt onderzoek naar kanker nu vooral bij mensen tussen 30 en 55 jaar. Dit omdat het ingewikkelder (maar niet onmogelijk) is om bij ouderen onderzoek te doen. De groep is namelijk enorm divers en ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Dat maakt het lastiger om conclusies te trekken uit onderzoek. Maar dat onderzoek is wel hard nodig.
 
Ouderen zijn over het algemeen een stuk kwetsbaarder dan de jongere leeftijdsgroep bij wie nu vaak onderzoek wordt verricht. Ouderen hebben vaak fysieke, cognitieve en sociale beperkingen. Ook hebben zij naast kanker vaak nog andere ziekten, zoals hartkwalen, diabetes of dementie (co-morbiditeit). En hun voorkeuren, wensen en verwachtingen zijn vaak anders dan bij jongeren.
 
Dit alles maakt de diagnostiek, behandeling en begeleiding ingewikkelder en het leidt tot onder- en overbehandeling. Door de kennisachterstand kunnen we ouderen op dit moment niet de zorg-op-maat bieden waar zij recht op hebben. Zo weten we niet goed welke invloed verschillende ziekten op elkaar hebben, of wat het natuurlijke beloop is van kanker in het oudere lichaam. Hoe werkt chemotherapie bijvoorbeeld in op de medicijnen die de patiënt voor zijn andere kwalen krijgt? Van de gebruikte testen voor screening/vroegdiagnostiek weten we niet goed of ze bij ouderen wel werken.
 
Een overzicht van knelpunten laat ook aandachtspunten zien op andere niveaus:
 
  • De organisatie en toegankelijkheid van de zorg bijvoorbeeld. Deze is op dit moment lang niet altijd en overal afgestemd op ouderen. Hiervoor is veel meer ‘ziekteoverstijgende’ samenwerking nodig tussen zorgverleners. Dus kijken naar de patiënt in zijn geheel, in plaats van een ziektespecifieke benadering. Bijvoorbeeld: hoe fijn zou het zijn voor ouderen - die vaak slecht ter been zijn - als de afspraken met de verschillende specialisten op één dag gecombineerd konden worden?
  • Bij het oncologisch team is in de meeste gevallen geen geriater betrokken.
  • Verder is in de opleiding van veel zorgprofessionals weinig tot geen aandacht voor de specifieke aspecten van ouderen. Waardoor hier in de praktijk van de zorg ook te weinig aandacht voor is.
  • Belangrijk ook: wat willen ouderen zelf, wat hebben zij nodig en verwachten zij van oncologische zorg?

In het magazine 'Kanker bij ouderen - 65 redenen om vandaag te investeren in morgen' worden de knelpunten op het gebied van kanker en ouderen stevig verwoord door bijna 40 autoriteiten uit het veld. Het magazine maakt duidelijk dat het hoog tijd wordt om de handen ineen te slaan en samen te werken aan oplossingen. Het magazine is een 'vertaling' van het SCK-rapport Kanker bij Ouderen.  

Magazine kanker en ouderen

SCK-rapport Kanker bij Ouderen 

Wat doet KWF Kankerbestrijding?

KWF Kankerbestrijding vindt dat ouderen in complexe gezondheidssituaties, net als alle andere kankerpatiënten, recht hebben op de best mogelijke zorg. Daarom hebben wij ‘Kanker en Ouderen’ in de huidige beleidsvisie benoemd tot (deel)speerpunt. Wij zetten ons sterk in om het thema hoger op de agenda te krijgen bij onderzoekers, zorgverleners, de overheid en het onderwijsveld. We communiceren krachtiger dat voor verbetering van de zorg voor ouderen met kanker er behoefte is aan een ziekteoverstijgende aanpak en dat meer onderzoek nodig is. Uiteraard financieren we daarbij ook onderzoek. We brengen partijen bij elkaar en faciliteren hen om tot concrete actie te komen.
 

Recente KWF-initiatieven

 

Gehonoreerde beleidsprojecten

 

Contact

Fleur Huijsman
Programmacoördinator Kanker en Ouderen 
 

Select the Component and add.
Close