KWF Adviesraad

KWF.nl > Over KWF > KWF Adviesraad

Adviseren, signaleren, informeren en beoordelen

De KWF Adviesraad bestaat uit zo’n 100-120 experts die KWF Kankerbestrijding vanuit meerdere perspectieven adviseren over het realiseren van haar missiedoelen. De experts zijn wetenschappers, (ex-)patiënten, vrijwilligers, zorgverleners en andere relevante stakeholders.
 
De KWF Adviesraad heeft de volgende taken:
  • adviseren (gevraagd of ongevraagd) over de strategie van KWF;
  • trends signaleren en informeren over ontwikkelingen in het (oncologisch) veld en de maatschappij;
  • beoordelen van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bestedingen. 


Beoordelingscommissies

Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie worden onderzoeksvoorstellen zorgvuldig en deskundig beoordeeld op 3 criteria:
 
  • Relevantie voor de kankerbestrijding: de wijze waarop en de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan de missiedoelen van KWF Kankerbestrijding (minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten) of een bijdrage levert aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (de effecten van) kanker.
  • Wetenschappelijke kwaliteit: de mate waarin een projectvoorstel aan alle wetenschappelijke eisen voldoet om het gestelde doel te bereiken.
  • Haalbaarheid: de mate waarin alle benodigde middelen beschikbaar zijn en aan alle randvoorwaarden is voldaan om het doel te bereiken.
De invulling van de beoordelingscriteria is per onderzoeksfase gespecificeerd en aangepast aan de kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor de betreffende onderzoeksfase.
 
Binnen de KWF Adviesraad bestaan 2 beoordelingscommissies: één commissie voor het traject Exploratie en één voor de trajecten Ontwikkeling en Implementatie. Bij laatstgenoemde wordt niet alleen vanuit wetenschappelijk perspectief beoordeeld, maar ook vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en andere relevante partijen.
 
Een beoordelingscommissie bestaat uit circa 30 leden. Om tot een gevarieerde beoordelingscommissie te komen die gezamenlijk het werkveld kan overzien, is de samenstelling gebaseerd op o.a. onderzoeksfase, expertise/disciplines en rollen. Daarnaast is rekening gehouden met spreiding in carrière, geografische spreiding, en de man/vrouw-verdeling. 

Bekijk de samenstelling van de commissies door hieronder op de naam van de commissie te klikken.
 


Adviescommissies

Naast de beoordelingscommissies kent de KWF Adviesraad 3 structurele adviescommissies. Deze worden in principe ingericht voor de duur van de beleidsvisieperiode van KWF. Na de beleidsvisieperiode worden de adviescommissies geëvalueerd.
 
Bekijk de samenstelling van de commissies door hieronder op de naam van de commissie te klikken. 
 

 Beoordelingscommissie Exploratie

Voorzitter:Prof. dr. Liesbeth de Vries, medisch oncoloog (UMCG)
 
Vicevoorzitter:
Prof. dr. Jos Jonkers, moleculair patholoog (NKI-AVL)
 
Commissieleden:
Dr. Thijn Brummelkamp, moleculair bioloog/celbioloog (NKI-AVL)
Prof. dr. Sjoerd van der Burg, klinisch oncoloog/immunoloog (LUMC)
Prof. dr. Ruud Delwel, moleculair geneticus (Erasmus MC)
Prof. dr. Peter ten Dijke, moleculair bioloog (LUMC)
Prof. dr. Manon van Engeland, moleculair bioloog (UMC Maastricht)
Dr. Carla van Gils, epidemioloog (UMCU)
Prof. dr. Tanja de Gruijl, immunoloog (VUmc)
Prof. dr. Mariët Hagedoorn, psycholoog (UMCG/Universiteit Groningen)
Prof. dr. Roland Kanaar, geneticus/celbioloog (Erasmus MC)
Prof. dr. Geert Kops, geneticus/celbioloog (UMCU)
Prof. dr. Wouter de Laat, geneticus/celbioloog (Hubrecht)
Dr. John Martens, geneticus (Erasmus MC)
Prof. dr. Jan Paul Medema, moleculair bioloog (AMC)
Prof. dr. Iris Nagtegaal, patholoog (UMCN)
Prof. dr. Rien van Oers, hematoloog (AMC)
Prof. dr. Ferry Ossendorp, immunoloog (LUMC)
Prof. dr. Jacco van Rheenen, celbioloog (Hubrecht)
Dr. ir. Marjanka Schmidt, epidemioloog (NKI-AVL)
Dr. Carolien Schröder, medisch oncoloog (UMCG)
Prof. dr. Ellen Smets, psycholoog (AMC)
Dr. Annemiek van Spriel, immunoloog (UMCN)
Prof. dr. Henk Verheul, medisch oncoloog (VUmc)
Prof. dr. Michiel Vermeulen, moleculair bioloog (UMCN)
Dr. Karin de Visser, immunoloog (NKI-AVL)
Prof. dr. Marcel van Vugt, moleculair bioloog/celbioloog (UMCG/Universiteit Groningen)
Prof. dr. Matty Weijenberg, epidemioloog (Universiteit Maastricht)
Prof. dr. Lodewyk Wessels, bio-informaticus (NKI-AVL)
 
 

Beoordelingscommissie Ontwikkeling & Implementatie

Voorzitter:Prof. dr. Stefan Sleijfer, medisch oncoloog, Erasmus MC

Vicevoorzitter:Prof. dr. Judith Prins, psycholoog, Radboudumc

Commissieleden:
Mevr. Mechteld van den Beld (PACO)
Dr. Hans Berkhof, biostatisticus (VUmc)
Prof. dr. Erik Buskens, medische technologie (UMCG)
Dhr. Richard ten Cate (PACO)
Prof. dr. Joost Dekker, psycholoog (VUmc)
Dr. Fons Eertwegh, medisch oncoloog (VUmc)
Prof. dr. Hans Gelderblom, medisch oncoloog (LUMC)
Dr. Kenneth Gilhuijs, fysicus (UMCU)
Prof. dr. Harry Groen, longarts (UMCG)
Dr. Michael Hauptmann, biostatisticus (NKI-AVL)
Prof. dr. Marcel van Herk, fysicus (University of Manchester)
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, medisch oncoloog (Radboudumc)
Dr. Gerwin Huls, hematoloog (UMCG)
Prof. dr. Folkert van Kemenade, patholoog (Erasmus MC)
Prof. dr. Bart Kiemeney, epidemioloog (Radboudumc)
Prof. dr. Jurgen Kuball, hematoloog (UMCU)
Prof. dr. Hans Langendijk, radiotherapeut (UMCG)
Prof. dr. Lilian Lechner, psycholoog (Open Universiteit)
Dr. Monique van Leerdam, gastro-enteroloog (NKI-AVL)
Prof. dr. Valery Lemmens, epidemioloog (IKNL/Erasmus MC)
Prof. dr. Ron Mathijssen, medisch oncoloog (Erasmus MC)
Prof. dr. Jean Muris, huisarts (MUMC)
Prof. dr. Rob Pieters, kinderoncoloog (Prinses Maxima Centrum)
Dr. Henk van der Poel, uroloog (NKI-AVL)
Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse, epidemioloog (NKI-AVL / IKNL)
Prof. dr. Emiel Rutgers, chirurg (NKI-AVL)
Drs. Huig Schipper (PACO)
Prof. dr. Peter Siersema, gastro-enteroloog (Radboudumc)
Prof. dr. Ben Slotman, radiotherapeut (VUmc)
Dr. Ivo Smeele, huisarts/implementatie (NHG)
Prof. dr. Ingrid Steenhuis, gezondheidswetenschapper (VU)
Prof. dr. Anne Stiggelbout, medische besliskunde (LUMC)
Prof. dr. Jaap Stoker, radioloog (AMC)
Prof. dr. Kees Verhoef, chirurg (Erasmus MC)
Dr. Adri Voogd, epidemioloog (UM)
Prof. dr. Jolanda de Vries, immunoloog (Radboudumc)
Prof. dr. Henk van Weert, huisarts (AMC)
Dr. Siena van der Wilt, ambtelijk secretaris METC (AMC)
Mevr. Sjoukje van Woensel (PACO)
Dr. Michel Wouters, chirurg (NKI-AVL)
Prof. dr. Axel zur Hausen, patholoog (MUMC)

 

Terug naar boven

  

Adviescommissie Minder Kanker

De adviescommissie Minder Kanker adviseert over de uitwerking van de beleidsvisie van KWF tot concrete plannen ten behoeve van het missiedoel Minder Kanker. Daarnaast beoordeelt ze niet-wetenschappelijke bestedingsprojecten, adviseert de commissie op preventie-dossiers en signaleert relevante ontwikkelingen op het gebied van minder kanker.
 
Voorzitter:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Matthijs van den Berg, RIVM
 
Vicevoorzitter:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marcel Pieterse, Universiteit Twente
 
Commissieleden:
Mevr. Lisa Bracht (PACO)
Dhr. Dick ten Brinke, GGD Noord- en Oost-Gelderland
Drs. Evelyne Esveld, TU Delft
Dhr. Leslie Hogeveen, KNAB
Mevr. Monique Kerkhoffs (PACO)
Prof. dr. Willem Mali, UMC Utrecht
Prof. dr. Tamar Nijsten, Erasmus MC
Dr. Reint Jan Renes, Hogeschool Utrecht
Prof. dr. Peeter Verlegh, VU Amsterdam
Dr. Marlies Wakkee, Erasmus MC
Prof. Marc Willemsen, Maastricht University
Dr. Loes Zandwijk-Hollestein, Erasmus MC 
 
Commissie in ontwikkeling
 
 

Adviescommissie Betere Kwaliteit van Leven 

De adviescommissie Betere kwaliteit van leven adviseert over de uitwerking van de beleidsvisie van KWF tot concrete plannen ten behoeve van het missiedoel Betere Kwaliteit van Leven. Daarnaast adviseert ze over niet-wetenschappelijke bestedingsprojecten, de financieringsregelingen t.a.v. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het online patiëntenplatform stichting Kanker.nl, en overige thema’s zoals psychosociale zorg. 
 
Voorzitter:
 

 

 

 

 

 

 

 

 Drs. Leo Gualthérie van Weezel, psychiater

Vicevoorzitter:

 

 

Prof. dr. Marjolein Berger, Afdelingshoofd/Hoogleraar Huisartsgeneeskunde (UMC Groningen)

Commissieleden:

Dhr. Derk Jan Birnie (PACO)
Dhr. Niek Golstein, V&VN Oncologie
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, AMCD
Prof. dr. Nico van Meeteren, Maastricht University
hr. Frank du Mosch, The Broadcaster
Mevr. Marielle Peters-Sips (PACO)P
Prof. dr. Robbert Sanderman, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Julia van Weert, UvA-ASCoR

Commissie in ontwikkeling 

Terug naar boven

 

Adviescommissie Vrijwilligers

De adviescommissie Vrijwilligers adviseert over o.a. het vrijwilligersbeleid van KWF, en wordt momenteel nog verder uitgewerkt. 
 
 

Patiëntenadviescommissie 

De rol van de (ex-)patiënt in de KWF Adviesraad wordt structureel vormgegeven door de Patiënten Adviescommissie (PACO), die met 2 zetels vertegenwoordigd zal zijn in de beoordelingscommissie Ontwikkeling & Implementatie. In totaal zullen er in de raad circa 12 patiëntenzetels zijn. De PACO voedt de KWF Adviesraad met name als beoordelaar vanuit het patiëntenperspectief.
 
Het officiële startmoment van de KWF Adviesraad was op 17 mei 2016, wanneer tijdens het lustrumevent van de WR de voorzitter van de WR het stokje overdraagt aan de voorzitter van de KWF Adviesraad. De beoordelingscommissies starten al eerder met hun activiteiten, aangezien de deadline voor het indienen van projectvoorstellen in de eerste indieningsronde sluit op 4 april 2016.
 

Select the Component and add.
Close

Wetenschappelijke beoordeling

​De beoordelingscommissies Exploratie en Ontwikkeling & Praktijk beoordelen onderzoeksvoorstellen op relevantie, haalbaarheid en kwaliteit.
Naar het beoordelingsproces