Hersentumor weerlozer maken

Hersenonderzoek doctor - hersentumoren weerlozer maken
Onze eerste onderzoeksresultaten zijn hoopvol.
Dr. L. J. A. Stalpers, radiotherapeut-oncoloog, AMC

Tumor moet gevoeliger worden voor bestraling en chemo

​Moleculaire processen beschrijven als dominostenen om uiteindelijk te zien hoe de hele procesketen loopt. Zo gaan de onderzoekers dr. Peter Sminia, dr. Lukas Stalpers en dr. Brigitta Baumert te werk in het AMC te Amsterdam. Ze willen weten welke dominosteen moet worden weggenomen om glioblastoom, een zeer kwaadaardige hersentumor, te stoppen en te vernietigen.

Resistente tumor

Chirurgie, postoperatieve bestraling en chemotherapie met het kankerremmende medicijn temozolomide: ondanks deze uitgebreide combinatiebehandeling is de prognose voor patiënten met een glioblastoom niet gunstig. Veel patiënten overlijden binnen twee jaar na de diagnose.

De behandeling van deze hersentumor is tot nu toe niet erg succesvol. Dat is toe te schrijven aan resistentie tegen zowel bestraling als chemotherapie.

De onderzoekers weten hoe die resistentie ontstaat en zoeken daar dan ook de oplossing: 'Genetische veranderingen in het zogenaamde PTEN-gen activeren een ‘overlevingsmodus’. Hierdoor gaan de hersentumorcellen zich vaker delen en reageren ze slechter op de behandeling. Oftewel: ze zijn resistenter en gaan niet meer dood. Door die cruciale overlevingsroute te remmen met de juiste medicijnen, willen we die resistentie voorkomen.

Wat levert het onderzoek op voor de patiënt?

  • Tumorresistentie doorbreken is van belang voor een betere behandeling van patiënten met een kwaadaardige hersentumor.
  • Doelgerichte therapie tegen genetische afwijkingen kan leiden tot een langere overleving van patiënten met een glioblastoom.

Hoe draagt KWF bij aan dit onderzoek?

KWF steunt dit onderzoeksproject met een subsidie van €114.850 per jaar. Het onderzoek zal vier jaar in beslag nemen.