Onderzoeker van de week: Fränzel van Duijnhoven

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Fränzel van Duijnhoven

​Veel patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker willen na de behandeling meer grip krijgen op hun gezondheid.

Dr. Fränzel van Duijnhoven

​Regie in eigen hand: leefstijl na dikkedarmkanker

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 mensen in Nederland de diagnose dikkedarm- of endeldarmkanker, oftewel colorectaal kanker. “Gelukkig overleven steeds meer mensen deze ziekte”, vertelt dr. Fränzel van Duijnhoven. Toch valt er nog genoeg te verbeteren: 60% van de patiënten leeft nog na 5 jaar, maar helaas keert bij 25% van de mensen de kanker terug. Ook krijgen veel patiënten last van andere chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes.
 
Dat leefstijl een belangrijke invloed heeft op het ontstaan van kanker staat na vele onderzoeken wel vast. Toch is er amper onderzoek gedaan naar de effecten van een gezonde leefstijl op het opnieuw krijgen van kanker of op het ontstaan van andere chronische ziekten na de behandeling. Juist dit onderzoek is van belang voor patiënten met colorectaal kanker, benadrukt Van Duijnhoven: “Veel patiënten met colorectaal kanker willen na de kankerbehandeling meer grip krijgen op hun gezondheid. Nieuwe inzichten zijn nodig om deze patiënten wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen geven.”
 

Richtlijnen

Deze nieuwe inzichten moeten komen uit een onderzoek dat Van Duijnhoven uitvoert aan Wageningen University. Daarin kijkt ze naar verschillende leefstijlfactoren, zoals voeding, bewegen, roken, alcoholconsumptie, (over)gewicht en het gebruik van voedingssupplementen. “Eerst kijken we naar alle leefstijlfactoren samen. Door vervolgens het leefstijlpatroon onder te verdelen in aparte leefstijlfactoren, kunnen we onderzoeken welke leefstijlfactor de meeste invloed heeft op de terugkeer van de tumor en op het ontstaan van de chronische aandoeningen.”
 
We hopen de basis te leggen voor preventie van terugkerende colorectaalkanker en chronische aandoeningen.”
 
Aan het onderzoek doen al meer dan 1.800 patiënten mee. “En we zijn nog steeds bezig om dat aantal uit te breiden”, vertelt Van Duijnhoven. “Hoe groter de groep, hoe beter voor het onderzoek.” Al deze deelnemers vullen op 3 tijdstippen een vragenlijst in over hun leefstijlpatronen: vlak na de diagnose colorectaal kanker en 6 maanden en 2 jaar na de diagnose. In de tussentijd houden we hun medische status in de gaten.”
  
“Op deze manier hopen we na de studie aanknopingspunten te hebben voor richtlijnen  ter preventie van terugkerende colorectaal kanker en chronische aandoeningen. Maar dan zijn we er nog niet,” benadrukt Van Duijnhoven. “In het vervolg willen we ook een interventiestudie doen. Door een leefstijlfactor actief te veranderen in één groep en in een andere groep niet, hopen we nog meer bewijs te leveren  om richtlijnen op te stellen.” 
 

Advies op maat

Gericht advies voor patiënten met colorectaal kanker is van groot belang. Maar binnen deze groep patiënten zijn niet alle tumoren hetzelfde, weet Van Duijnhoven. “De ene tumor ziet er toch anders uit dan de andere. Het zou mooi zijn als je je advies nog meer kunt toespitsen, niet alleen op colorectaal kankerpatiënten, maar ook op subgroepen daarbinnen.”
 
“Als je eenmaal weet hoe het ontstaat, kun je er iets aan doen.”
 
Het verschil tussen tumoren van verschillende patiënten wakkerde de interesse van Van Duijnhoven aan. “Ik wist al op mijn 15e dat ik onderzoek wilde doen naar kanker. Het is heel gek waarom sommige mensen wel kanker krijgen en andere mensen niet. Waar komt dat door?” Een antwoord vinden op deze vraag is van groot belang, stelt Van Duijnhoven. “Als je eenmaal weet hoe het ontstaat, kun je er iets aan doen.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. F.J.B. (Fränzel) van Duijnhoven
Instituut: Wageningen University
Vakgebied: Humane Voeding
Start onderzoek: 1 februari 2017
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: € 559.300,-

Dikkedarmkanker

​Dikkedarmkanker kan in alle delen van de dikke darm ontstaan. Ongeveer 75% ontstaat in de laatste delen van de darm. Ruim een kwart van alle tumoren ontstaat in de endeldarm.
Meer over dikkedarmkanker