Onderzoeker van de week: Carolien Schröder

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Carolien Schröder

Bekendheid geven aan deze vorm van borstkanker is een belangrijk doel van het onderzoek.

Dr. Carolien Schröder

​Ontstekingsborstkanker: zeldzaam, onbekend en agressief

Een uitzonderlijke variant van borstkanker is ontstekingsborstkanker, in medisch jargon: inflammatoir mammacarcinoom. De Latijnse naam, mastitis carcinomatosa, is veelzeggend: borstontsteking, maar met als onderliggende oorzaak kanker. “Het komt vermoedelijk ongeveer 100 keer per jaar voor in Nederland”, zegt medisch oncoloog dr. Carolien Schröder van het UMC Groningen. “De lastigheid is dat ontstekingsborstkanker moeilijk te herkennen is. Vrouwen denken ‘ik heb geen knobbel, dus het zal allemaal wel meevallen’. Sommige vrouwen vertellen zelfs: ‘ik ben bij het bevolkingsonderzoek geweest en daar zeiden ze dat het in orde was’. Er zijn ook patiënten die vertellen dat ze herhaaldelijk antibiotica kregen, voordat duidelijk werd dat het toch niet om een gewone borstontsteking ging.” Ook voor zorgprofessionals blijkt de diagnose moeilijk te stellen. “De borst voelt anders aan, er is roodheid, soms jeuk, er is verdikking van de huid, de borst doet pijn, er is vaak geen knobbel voelbaar… Allemaal atypische symptomen”, licht Schröder toe. “Verraderlijk, want het is een agressieve kanker die zich snel door de borst verspreidt.”

De atypische symptomen zijn verraderlijk, want het is een agressieve kanker die zich snel door de borst verspreidt.
 
Het is daarom echt een ziekte die méér aandacht behoeft, stelt Schröder vast: “Helaas heeft 40 procent van de vrouwen op het moment van diagnose al uitzaaiingen op afstand.” Ter vergelijking: normaal is dat percentage minder dan 10 procent. “Daarom is bekendheid geven aan deze vorm van borstkanker een belangrijk doel van het onderzoek.”
 

Biopten voor een biobank

Het onderzoeksproject heeft de naam INFLAME gekregen, Engels voor ‘ontsteken’ of ‘in vlam zetten’. Behalve bekendheid geven, wil Schröder de ziekte beter in kaart brengen: “Door de ziekte landelijk goed te registreren, willen we te weten komen hoe vaak het nu echt voorkomt. We willen weten wat de vertragende factoren zijn bij de diagnosestelling, zodat we vrouwen en artsen beter kunnen voorlichten. En we willen klinische gegevens koppelen aan tumor- en bloedanalyses, want we weten nog niet op welke eigenschappen we onze behandeling moeten richten.” Voor deze analyses zijn biopten nodig, stukjes tumorweefsel die bij de patiënt worden afgenomen. “We bewaren deze biopten in een biobank. Daar zijn we al mee gestart. Verder hebben we een buisje bloed nodig en dat is het eigenlijk.”
 
We willen weten wat de vertragende factoren zijn bij de diagnosestelling, zodat we vrouwen en artsen beter kunnen voorlichten.
Het onderzoek is dus niet extra belastend voor patiënten, want biopten en bloed worden standaard al afgenomen voor diagnostiek. “Het materiaal wordt in Rotterdam geanalyseerd, om zo meer handvatten te vinden op moleculairbiologisch gebied. Zo hopen we uiteindelijk ook een gerichte therapie te kunnen geven. Uiteindelijk hopen we met deze studie bij te dragen aan betere vooruitzichten voor deze vrouwen, die vaak betrekkelijk jong zijn.” 

Borstkanker: niet één ziekte

Schröder is zeer uitgesproken over haar fascinatie en gedrevenheid om de relatief slechte prognose voor vrouwen met dit type borstkanker te verbeteren. “Mensen zeggen mij weleens: borstkanker, dat komt zo veel voor, dat is toch goed te behandelen, wat voor winst is er nog te behalen?’ Dat klopt helemaal niet. Borstkanker is bij lange na niet één ziekte. Er zijn zwangere vrouwen met ontstekingsborstkanker, vrouwen met zogeheten triple-negatieve borstkanker en vrouwen met een hormoongevoelige tumor. Allemaal biologisch volstrekt andere ziekten. Bovendien geldt dat de tumor over 10 jaar, als er uitzaaiingen ofwel metastases zijn, totaal andere moleculaire kenmerken kan hebben. Dat betekent dat wij niet alleen toe moeten naar een tumorbehandeling op maat, maar naar een metastasebehandeling op maat. Er overlijden nog steeds 3.000 patiënten per jaar aan uitgezaaide borstkanker. Als je in een vroeg stadium optimaal kunt behandelen, verliezen we veel minder dierbaren. Dat kun je alleen maar doen door onderzoek. Dáár kom je verder mee. Het liefst gezamenlijk, bijvoorbeeld in consortia en conglomeraten, omdat we te maken hebben met allemaal subgroepen van zeldzamere kankersoorten. We moeten het samen doen.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. C.P. (Carolien) Schröder
Instituut: UMC Groningen
Vakgebied: Medische oncologie
Start onderzoek: 1 februari 2015
Looptijd: 3 jaar
Financiering KWF: € 530.960,-