Onderzoekers van de week: Mark-David Levin en Arnon Kater

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoekers van de week: Mark-David Levin en Arnon Kater

​Doordat patiënten aan wetenschappelijke studies meedoen, kunnen we andere patiënten helpen.

prof. dr. Arnon Kater (rechts op de foto)

Een nieuw middel tegen chronische lymfatische leukemie

Chronische lymfatische leukemie is een vorm van bloedkanker die zo’n 700 Nederlanders per jaar treft, met name ouderen. Met chemotherapie kan de ziekte gemiddeld 7 jaar onder controle worden gehouden. Echter, deze behandeling is alleen mogelijk voor patiënten die in goede conditie verkeren.
 
“En dat geldt niet voor iedereen”, weet internist-hematoloog Mark-David Levin. Hij doet onderzoek én behandelt leukemiepatiënten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. “Voor deze groep is er een mildere behandeling, maar die geeft hen gemiddeld slechts anderhalf jaar zonder ziekte, waarna de patiënten weer behandeld moeten worden.”
 

Veelbelovend medicijn

Dat zou hij graag anders zien. Daarom werkt hij samen met professor Arnon Kater (AMC) aan een oplossing in dit onderzoeksproject. “Er is een nieuw medicijn op de markt, Venetoclax. Dit werkt zó goed tegen de tumorcellen, dat de tumorcellen massaal afsterven. Dat klinkt goed, maar het gaat eigenlijk te snel voor het lichaam. Er komen immers in één keer veel afvalstoffen vrij in het lijf. En dat kan schadelijk zijn. Daarom is het belangrijk om een aantal zaken goed uit te zoeken: de dosering, hoe lang je de medicijnen geeft en wat de bijwerkingen zijn”, aldus Levin.
 
Patiënten die elders uitbehandeld zijn, kunnen we binnen zo'n studie nog iets reëels bieden.
 
Dat gaat de komende jaren gebeuren in een grote, landelijke patiëntenstudie die in liefst 25 ziekenhuizen loopt. Een schaalgrootte waar Levin erg blij mee is: “Het is heel mooi dat je een idee met collega’s zó vorm kunt geven dat deze uitmondt in een landelijke studie.”
 

Behandeling op maat

Wat staat er precies te gebeuren in deze studie? Levin legt uit dat het onderzoek uit 2 componenten bestaat: “Ten eerste vergelijken we een verschillend behandelschema in 2 grote patiëntengroepen. De ene groep krijgt 2 jaar lang de nieuwe medicijnen. De andere groep krijgt die medicijnen óók, maar bij hen houden we continu in de gaten of er nog kankercellen in het lichaam zijn. Zo niet, stoppen we de medicatie. Zo willen we erachter komen of het mogelijk is om deze medicijnen minder lang dan noodzakelijk te geven.”
 
Daarnaast wordt van elke deelnemende patiënt een klein huidbiopt afgenomen. “Het idee daarachter is dat je kunt zien hoe oud, of beter, in wat voor conditie de patiënt is. Door bij te houden hoe de patiënt vervolgens op de medicijnen reageert, willen we in de toekomst met behulp van een huidbiopt voor elke patiënt kunnen voorspellen wat voor hem of haar het beste behandelschema is.”
 
Projectleider Kater roemt de combinatie van patiëntenzorg en labonderzoek in deze studie: “Ik wil beter begrijpen hoe kanker, in ons geval bloedkanker, ontstaat. En daarmee goede, gerichte behandelingen ontwikkelen met zo min mogelijk schade voor de patiënt. Doordat patiënten aan wetenschappelijke studies meedoen, kunnen we andere patiënten helpen. Daardoor kunnen we soms patiënten die elders zijn uitbehandeld toch nog iets reëels bieden binnen zo’n studie. Daar krijg ik energie van.” 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van Swim to Fight Cancer: een recreatief zwemevent waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk geld ophalen voor Fight Cancer. Mark-David Levin zwom zelf ook mee tijdens de Swim to Fight Cancer in Dordrecht!

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: prof. Arnon Kater en dr. Mark-David Levin
Instituut: AMC Amsterdam & Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Vakgebied: Hematologie
Start onderzoek: januari 2017
Looptijd: 7 jaar
Financiering KWF: €266,695,-