Onderzoeker van de week: Lonneke van de Poll

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Lonneke van de Poll
lonneke van de poll

​We willen tot een schema komen dat kosteneffectief is én waarmee de patiënt tevreden is.

 

De beste nazorg voor patiënten met baarmoederkanker

​Vrouwen met baarmoederkanker volgen, nadat hun baarmoeder is verwijderd, een intensief nabehandelingstraject dat ongeveer 5 jaar duurt. Daarin bezoeken ze volgens de richtlijnen nog zo’n 10 tot 13 keer het ziekenhuis. Tijdens deze controles onderzoekt hun arts onder andere of de tumor is teruggekeerd. Bij sommige tumoren (borstkanker, darmkanker) is de kans daarop groot, maar dat geldt zeker niet voor patiënten met een laag-risico baarmoederkanker in een vroeg stadium. Hun tumor komt in 3% van de gevallen na de behandeling terug. Daarom vragen steeds meer professionals zich af of die intensieve nazorg wel efficiënt is.
 
Prof. dr. Lonneke van de Poll (hoogleraar Cancer Epidemiology and Survivorship bij de Faculteit Sociale Wetenschappen IKNL/Tilburg University) doet al jaren onderzoek op het gebied van nazorg en spreekt veel met zowel patiënten als medische professionals. 'Soms komen daarbij dingen naar boven waarvan je denkt "dat is wel typisch, hoe dat is ingericht". De richtlijn voor het nabehandelingstraject van baarmoederkankerpatiënten is bijvoorbeeld niet wetenschappelijk bewezen. Bij de totstandkoming daarvan is waarschijnlijk vooral gekeken naar hoe het bij andere tumorsoorten gaat.'
 
Zoveel animo voor een onderzoek heb ik nog nooit gezien!
 
In een vergelijkende studie gaat van de Poll nu onderzoeken of patiënten net zo goed af zijn met minder contactmomenten. 'Het gaat er niet om dat we dat aantal per se willen terugschroeven, we willen tot een schema komen dat kosteneffectief is én waarmee de patiënt tevreden is. We willen weten of het werkt als je tegen een patiënt zegt: "Je hoeft nog maar 1of 2 keer terug te komen." Of gaan ze dan andere zorg zoeken om zichzelf gerust te stellen?'
 

Een geruststelling?

Geruststelling en gevoelens van controle spelen een belangrijke rol bij de nabezoeken. Van de Poll legt uit dat dit geruststellende effect niet blijvend is: 'De patiënt voelt zich vaak gerustgesteld na controle. "Alles is weer goed, er is geen kanker," terwijl die geruststelling eigenlijk maar tot de deur is. Als de kanker terug is gekomen, dan ontdekken ze dat vaak zelf. Bovendien worden patiënten vaak ook wel weer gestrest van zo’n nacontrole. Die hikken daar een paar weken tegenaan, terwijl we dus niet eens zoveel kunnen zeggen.'
 
Deze studie moet duidelijkheid verschaffen over een mogelijke nieuwe manier van nazorg inrichten. Dit onderzoek gaat over de nazorg bij baarmoederkanker, maar van de Poll verwacht dat de bevindingen ook effect zullen hebben op nazorg bij andere tumoren: 'Er is sowieso veel discussie over hoe we de nazorg hier in Nederland met z’n allen hebben opgetuigd. Er wordt dan ook met een schuin oog gekeken naar wat er in onze studie gebeurt.'
 

Breed gedragen

Bij de opzet van haar onderzoek merkte ze al dat het onderwerp leeft onder professionals: 'Het is een landelijke studie. Binnen 2 weken hadden we van gynaecologen uit 60 ziekenhuizen de bevestiging binnen dat ze mee willen doen. Zoveel animo voor een onderzoek heb ik nog nooit gezien! Dat betekent dat ook de invoering van de resultaten snel kan gaan. Want dat is ook een belangrijke functie van deze studie: om het veld mee te krijgen om die vernieuwde nazorg met z’n allen op te zetten.'
 
Dat zou goed passen bij de motivatie van van de Poll als onderzoeker: 'Mijn uiteindelijke drijfveer is goede zorg voor kankerpatiënten bewerkstelligen met de studies die ik doe. Ik doe ontzettend toegepast onderzoek, waardoor de bevindingen van onze onderzoeken op een hele directe manier kunnen leiden tot verbeteringen in de zorg.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: Prof. dr. L.V. van de Poll-Franse
Instituut: Integraal Kankercentrum Zuid
Vakgebied: Epidemiologie
Start onderzoek: 1 augustus 2015
Looptijd: 2 jaar
Financiering KWF: 328.000,- euro

Meer onderzoekers

Benieuwd wie er nog meer Onderzoeker van de week zijn geweest?
Bekijk het archief