Onderzoeker van de week: Edwin Cuppen

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Edwin Cuppen

​Fundamenteel onderzoek komt niet vanzelf bij de patiënt terecht.

Behandelen op basis van DNA

​Uit de opbrengst van de jaarlijkse tv-show Sta op tegen kanker financiert KWF Kankerbestrijding een internationaal Dream Team. Sta op tegen kanker is ontwikkeld in samenwerking met Stand up to Cancer (SU2C) en EIF. In het Dream Team doen toponderzoekers uit Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gezamenlijk onderzoek naar kanker. Met een nieuwe, baanbrekende technologie kunnen zij tumorweefsel van patiënten ‘op kweek zetten' en vrijwel ongelimiteerd testen welke (combinaties van) geneesmiddelen het beste werken.

Meer informatie over het Dream Team

Een van de onderzoekers in het Dream Team is prof. dr. ir. Edwin Cuppen,  onderzoeker aan het Hubrecht Instituut in Utrecht. Daarnaast is hij hoogleraar Humane Genetica en onderzoeksleider bij het UMC Utrecht en oprichter van het Centre for Personalized Cancer Treatment (CPCT).
 
Edwin Cuppen wilde al vroeg wetenschapper worden: 'Uit pure nieuwsgierigheid die blijkbaar diep in me zit. De intellectuele vrijheid die in de wetenschap gelukkig nog altijd bestaat, heeft me altijd in dit vak gehouden. Mijn wetenschappelijk werk wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar fundamentele principes en focust zich op het begrijpen van de effecten van verandering in ons genetisch materiaal.'
 

DNA-veranderingen in kaart brengen

Kanker wordt veroorzaakt door veranderingen in het erfelijk materiaal van een lichaamscel, het DNA. In het onderzoek van het Dream Team worden van verschillende tumorsoorten levende ‘kweekjes’ (zgn. organoïden) gemaakt en in de kweekschaal verder gekarakteriseerd. Cuppen is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de DNA-veranderingen in deze organoïden. Daarmee kan het verband tussen genetische veranderingen enerzijds en de gevoeligheid voor geneesmiddelen en het behandelresultaat anderzijds in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is om kankerpatiënten op basis van DNA-kenmerken van een individuele tumor een persoonlijke en op maat gesneden behandeling te kunnen bieden.
 
We weten dat huidige, maar ook nieuwe medicijnen bij slechts een deel van de patiënten werken. Bijwerkingen zijn er echter bij iedere patiënt. Daarom is het belangrijk beter te begrijpen (en te kunnen voorspellen) of een behandeling zal werken bij een individuele patiënt/tumor.
 
In het Dream Team werken onderzoekers van verschillende instanties en disciplines samen in één onderzoek. 'De kracht van een dergelijke samenwerking zit in het samenbrengen van 2 werelden: clinici en fundamentele onderzoekers. Vragen  vanuit de praktijk, de kliniek, vinden zo beter en sneller hun weg naar het laboratorium. Andersom krijgen fundamentele onderzoekers (in het laboratorium) een beter inzicht in de toepasbaarheid van hun vindingen in de kliniek.'
 

Dankbaar

Prof. Cuppen is oneindig dankbaar aan de KWF donateurs en vrijwilligers. 'Fundamenteel kankeronderzoek moet uiteindelijk bij de patiënt terechtkomen. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn multidisciplinaire onderzoeksteams met een duidelijke focus nodig. Zonder de bijdragen van donateurs en vrijwilligers is grootschalig onderzoek waarmee deze fundamentele kennis naar de behandelcentra wordt gebracht, nagenoeg onmogelijk.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: prof. dr. ir. Edwin Cuppen
Instituut: UMC Utrecht / Hubrecht Instituut
Vakgebied: genetica / bio-informatica
Start onderzoek: 2014
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 6 miljoen euro​