Onderzoeker van de week: Arlène Speelman

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Arlène Speelman

​Met het groeiende aantal oudere kankerpatiënten wordt ook de roep om zorg op maat steeds urgenter.

Dr. Arlène Speelman

​Optimale zorg voor ouderen met kanker

Meer dan de helft (60%) van alle kankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Jaarlijks komen er ongeveer 55 duizend oudere patiënten bij. De komende jaren zal dit aantal door de vergrijzing alleen maar toenemen. Toch weten we heel weinig over deze groep patiënten, want onderzoek naar kanker wordt vooral gedaan bij mensen tussen 30 en 55 jaar. Dit heeft niet alleen invloed op de (beperkte) behandelmogelijkheden, maar op de gehele zorg voor ouderen met kanker. Dr. Arlène Speelman van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) werkt aan gerichtere en beter georganiseerde zorg voor ouderen met kanker.
 
Om optimale zorg te kunnen bieden is het nodig dat artsen en paramedici van verschillende disciplines beter met elkaar samenwerken.
 

Urgentie neemt toe

Onderzoek wordt vooral gedaan onder homogene groepen (mensen met dezelfde kenmerken). Dit maakt dat de resultaten optimaal met elkaar te vergelijken zijn. Ouderen zijn als groep veel minder homogeen dan mensen tussen de 30 en 55 jaar en dus ook veel minder goed met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten zijn dan ook moeilijker te interpreteren. Hierdoor worden ouderen vaak niet meegenomen in onderzoeken. Speelman: 'Tot op heden was het erg moeilijk om financiers voor dergelijk onderzoek te vinden. Tegelijk wordt met het groeiende aantal oudere kankerpatiënten ook de roep om zorg op maat steeds urgenter. Mede dankzij initiatieven van IKNL, Stichting GeriOnNe en KWF is hier steeds meer aandacht voor.'
 

Kenmerken in kaart brengen

Ouderen met kanker worden nu vaak behandeld met een (standaard) therapie, zonder te weten of deze ook voor hen werkt. 'Om met de huidige kennis en mogelijkheden ouderen optimale zorg op maat te kunnen bieden, is het nodig te weten welke andere factoren en kenmerken een belangrijke rol spelen in hun gezondheid. Bijvoorbeeld andere kwalen en aandoeningen, maar ook de sociale situatie. Dit zijn allemaal factoren die iets zeggen over de kwetsbaarheid van een patiënt.'
 
Mede dankzij KWF is er steeds meer aandacht voor ouderen met kanker.
 
Dr. Speelman wil belangrijke kenmerken van ouderen beter in kaart brengen en nieuwe technologieën die dit mogelijk maken invoeren in Nederlandse ziekenhuizen. In een eerdere studie (van IKNL en Stichting GeriOnNe) werd de Geriatric Navigator ontwikkeld. Dit is een digitale database waarin zorgverleners informatie over oudere patiënten opslaan. Bijvoorbeeld over conditie, geriatrische aandoeningen en medicatie. Deze informatie wordt verwerkt in een overzicht van mogelijke kwetsbaarheden en risico’s voor de patiënt. Dit geeft artsen de nodige informatie om genuanceerder zorg en behandeling te kunnen bieden. En daarmee ook de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.
 
'Nu moeten we de nieuwe werkwijze gaan implementeren in de ziekenhuizen. Zo hopen we ook de samenwerking tussen de afdelingen Oncologie en Geriatrie te stimuleren en te verbeteren.'
 
In het onderzoek is ook veel aandacht voor begeleiding en educatie van zorgverleners op het gebied van kanker en ouderen.
 

Breed toepasbaar

In eerste instantie richt het onderzoek zich op patiënten van 70 jaar en ouder met dikkedarmkanker, maar wanneer de studie succesvol is afgerond kan deze ook worden toegepast bij de behandeling van andere vormen van kanker bij ouderen.
 
'Een mooie bijkomstigheid is alle informatie die dit onderzoek oplevert, mogelijk ook weer kansen biedt voor ander onderzoek naar kanker en ouderen.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. A.D. (Arlène) Speelman
Instituut: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Vakgebied: Ouderen en Kanker
Start project: 1 april 2013
Looptijd: 36 maanden
Financiering KWF: 350.534 euro