Onderzoeker van de week: Thiele Kobus

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Thiele Kobus
De bloed-hersenbarriere

​We injecteren kleine gasbelletjes in de bloedbaan en richten echogeluid op de tumor.

Dr. ir. Thiele Kobus

​Tijdelijk de poortwachter van de hersenen omzeilen

Patiënten met een hersentumor hebben beperkte behandelmogelijkheden. Een van de redenen hiervoor is dat de bloed-hersenbarrière bijna alle medicatie tegenhoudt. De bloed-hersenbarrière kan gezien worden als de poortwachter van de hersenen. Hij beschermt de hersenen tegen schadelijke stoffen in het bloed, maar voorkomt daarmee dus ook dat medicatie de hersenen binnen kan dringen. Dr. ir. Thiele Kobus werkt aan de Harvard Medical School in Boston aan een onderzoek om de bloed-hersenbarrière tijdelijk en plaatselijk te openen om behandeling van een tumor met medicatie mogelijk te maken.

We zijn erin geslaagd om de bloed-hersenbarrière voor een korte periode een klein beetje te openen. De eerste resultaten zijn echt veelbelovend.


Niet alle hersentumoren ontstaan in de hersenen. Dr. Kobus onderzoekt borsttumoren die naar de hersenen zijn uitgezaaid. Behandeling met antilichamen (een vorm van immunotherapie) laat goede resultaten zien bij mensen die borstkankeruitzaaiingen in andere delen van het lichaam hebben, maar deze therapie is niet succesvol voor uitzaaiingen in de hersenen. Het lijkt erop dat vooral de bloed-hersenbarrière de antilichamen tegenhoudt en deze behandeling vrijwel onmogelijk maakt.

Thiele Kobus: ‘We injecteren kleine gasbelletjes in de bloedbaan en richten echogeluid op de tumor. Tussen de bubbels en de drukgolven van het echogeluid ontstaat een interactie die ervoor zorgt dat de bloed-hersenbarrière zich even opent. Na een paar uur gaat die barrière alweer dicht, maar dat lijkt vooralsnog voldoende om medicatie als het ware binnen te laten.’ 

Lokale behandeling 

Met behulp van een MRI-scan kan zeer nauwkeurig de locatie van een tumor worden bepaald. Precies op die plaats wordt geprobeerd de barrière te openen. Hierdoor kan heel lokaal worden behandeld.
 
Het onderzoek van Thiele Kobus betreft een KWF-fellowship, een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en onderzoekers. Hiermee kunnen zij in binnen- en buitenland op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen. De bedoeling is dat Thiele in totaal twee jaar in Boston werkt en dan weer terugkeert naar de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 
‘Ik vind het werk geweldig. De combinatie van technieken - echogeluid met microbubbels en MRI - maken het leuk en leerzaam. We bouwen enorm veel kennis op en het gaat ook echt ergens om. Als we hiermee in de toekomst patiënten kunnen helpen is dat natuurlijk prachtig!’

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: Dr. ir. T. (Thiele) Kobus
Instituut: Brigham and Women’s Hospital (Boston), Radboudumc (Nijmegen)
Vakgebied: biomedische technologie
Start project: juni 2013
Looptijd: 48 maanden
Financiering KWF: 179.300,- euro