Onderzoeker van de week: Sonja Zweegman

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Sonja Zweegman

​Bij onderzoek naar nieuwe behandelingen wordt steeds meer rekening gehouden met de kwaliteit van leven.

Prof. dr. Sonja Zweegman

Behandeling op maat bij ouderen met multipel myeloom

​Het onderzoek van prof. dr. Sonja Zweegman richt zich op het multipel myeloom, ook wel bekend als de ziekte van Kahler. Het is een kwaadaardige woekering van een bepaald type afweercel, de plasmacel, in het beenmerg. Botpijn, spontane botbreuken, bloedarmoede en een verhoogde gevoeligheid voor infecties zijn kenmerkende symptomen. Multipel myeloom reageert in het algemeen goed op behandeling, maar wordt vooralsnog als een ongeneeslijke ziekte beschouwd. De vooruitzichten zijn sterk verbeterd (sommige patiënten zijn jarenlang ziektevrij), maar uiteindelijk komt de ziekte vrijwel altijd terug. Multipel myeloom komt vooral voor bij wat oudere mensen.
 
Zweegman: 'Onderzoek naar behandelingen heeft zich in het verleden altijd gericht op het genezingsproces. Dat doen we nog steeds, maar we richten ons ook steeds meer op het bestrijden van de ziekte met zo min mogelijk bijwerkingen. Die bijwerkingen zijn vooral bij oudere mensen vrij ernstig en daarom focussen we nu eerst bij die groep op de kwaliteit van leven.' 
 

Verder kijken dan kalenderleeftijd 

Hoewel met huidige behandelmethoden steeds betere resultaten worden geboekt, moeten veel patiënten de behandeling vroegtijdig staken vanwege bijwerkingen. Leeftijd speelt daarbij een rol, maar dat is niet de enige factor die voorspelt of er meer bijwerkingen zullen optreden. De ene patiënt van 75 is namelijk de andere niet. In de landelijke studie die dr. Zweegman initieerde, wordt daarom de haalbaarheid van individuele, op maat gesneden medicatieschema’s onderzocht.
 
'Je wilt graag voorspellen hoe zwaar de therapie zal zijn voor de individuele patiënt. We onderzoeken daarom de fysieke en mentale gezondheid. Op die manier willen we in de toekomst een behandeling op maat mogelijk maken. Nieuwe ontwikkelingen bieden perspectief, maar er moet nog veel werk worden verzet.'
 
We proberen de biologische leeftijd van de patiënt vast te stellen én de biologische eigenschappen van de kwaadaardige cellen in beeld te brengen.
 
Onderzoekers weten op dit moment relatief veel over de behandeling en de bijwerkingen voor mensen tot 75 jaar. Over patiënten boven de 75 jaar is nog veel onbekend. Het team van dr. Zweegman onderzoekt waarom bij sommige patiënten behandeling mogelijk is en bij andere patiënten juist niet. 'Daarom proberen we niet alleen de biologische leeftijd van de patiënt vast te stellen, maar  ook de biologische eigenschappen van de kwaadaardige cellen in beeld te brengen.'
 
Dit onderzoek zal hopelijk leiden tot behandelingen die individueler op de patiënt zijn toegesneden en daardoor minder bijwerkingen geven.
 

Wetenschap en praktijk bij elkaar 

De resultaten kunnen hopelijk snel in de praktijk worden gebracht. 'De vragen die je in de spreekkamer hebt, kun je meteen in het lab beantwoorden. Dat is natuurlijk geweldig.' Het onderzoek is in januari begonnen en gaat 5 jaar duren. 'Mijn motivatie om dit te doen? Iedere keer wanneer iemand uit mijn praktijk overlijdt, word je geconfronteerd met het feit dat we nog veel niet weten. Dát is mijn motivatie. Het is geweldig wanneer we een steentje kunnen bijdragen door de kans op overleving met een goede kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: prof. dr. S. (Sonja) Zweegman
Instituut: VU medisch centrum
Vakgebied: hematologie
Start onderzoek: 1 januari 2014
Looptijd: 5 jaar
Financiering KWF: 402.200 euro