Onderzoeker van de week: Sietske Tamminga

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Sietske Tamminga

​We willen in dit project concrete hulpmiddelen ontwikkelen voor werkgevers.

Dr. Sietske Tamminga

Werkgevers ondersteunen bij werkhervatting

Door langere overleving is er steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Er is immers ook nog een leven naast de ziekte, gelukkig. Patiënten met kanker beschouwen werkhervatting als een belangrijk aspect van hun welbevinden, maar veel van hen ondervinden problemen bij de terugkeer op de werkvloer. Daarom is het zinvol dat er hulpmiddelen worden ontwikkeld die bijdragen aan een optimale terugkeer.
 
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het re-integratieproces te faciliteren, ondersteund door een bedrijfsarts. Buitenlandse studies tonen aan dat werkgevers het begeleiden van de werkhervatting van werknemer met kanker moeilijk vinden. In wetenschappelijke studies naar dit proces lag de focus  tot nu toe vooral op de werknemer, maar in dit project onderzoekt dr. Sietske Tamminga hoe nou juist de werkgevers het best ondersteund kunnen worden met als uiteindelijk doel het werkhervattingsproces van een werknemer met kanker te optimaliseren. Dat doet ze aan het AMC in Amsterdam, in nauwe samenwerking met de universiteit van Maastricht.
 
In eerder onderzoek viel het haar op dat werkgevers ondanks de beste bedoelingen niet altijd even handig reageren. ‘Wat ik bijvoorbeeld hoorde is dat werkgevers voor de werknemer met kanker gaan invullen. Dat ze er al vanuit gaan dat een werknemer met kanker niet kan of wil werken, of dat ze denken ‘hij heeft al veel aan zijn hoofd, ik laat hem met rust.’ Dat kan door de werknemer met kanker worden ervaren alsof hij er niet meer toe doet.’
 

Toolbox

Er zou dus hier en daar wel wat betere communicatie mogen zijn, stelt Tamminga. En daar gaat ze met dit onderzoek bij helpen. ‘We willen in dit project concrete hulpmiddelen ontwikkelen voor werkgevers. We hebben al heel veel informatie over de patiëntenkant en dat nemen we uiteraard ook mee. Maar we gaan ook collega’s op de werkvloer betrekken en ongeveer 20 werkgevers interviewen. Gecombineerd met  literatuuronderzoek naar ‘wat er al is’, om niet het wiel opnieuw uit te vinden, willen we uiteindelijk een online toolbox ontwikkelen.’
 
Het is voor patiënten een heftige periode, waarin het fijn is om structuur te hebben om te doen wat je daarvoor deed.
 
Hoe zo’n toolbox eruit komt te zien is afhankelijk van hoe het onderzoek verloopt. Maar Tamminga licht een klein tipje van de sluier op: ‘We verwachten in ieder geval dat werkgevers behoefte hebben aan informatie over hoe om te gaan met een werknemer met kanker, wat je wel en niet kan vragen en hoe je het gesprek aangaat.’ Aan het eind van de onderzoeksperiode (4 jaar) hoopt de onderzoeker tot een product te zijn gekomen dat in heel Nederland gebruikt kan worden.
 

Structuur

Tamminga sprak in haar verleden als onderzoeker heel veel patiënten met kanker en haalt veel motivatie uit die gesprekken. ‘Het is voor patiënten een heftige periode, waarin het fijn is om structuur te hebben om te doen wat je daarvoor deed. Daar is werk een onderdeel van, waarvan mensen aangeven dat het heel belangrijk voor ze is. Dat motiveert mij om dit onderzoek te doen, omdat ik het gevoel heb dat ik daarmee mensen echt kan helpen.’
 

Tot slot een oproep van de onderzoekers:

Voor deze studie zoeken we nog werkgevers die over hun ervaringen met de werkhervatting van werknemers met kanker willen vertellen: het gaat om positieve, zowel als negatieve ervaringen. Wij hebben je nodig!  De kant van de werkgever is nog onderbelicht. Zou je een bijdrage willen leveren? Neem dan contact op met dr. Sietske Tamminga (S.J.Tamminga@amc.nl/ 020 - 566 32 79).

 

 

Update september 2017

Op 7 september hebben de onderzoekers hun eerste bevindingen uit literatuuronderzoek gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Psycho-Oncology. Ze analyseerden daarin 47 eerder gepubliceerde studies vanuit het perspectief van patiënten en 5 studies vanuit het perspectief van de werkgever.

Uit deze studies blijkt een enorme diversiteit aan factoren die bijdragen aan soepele reïntegratie op de werkvloer (of dit juist verhinderen). Dat laat zien hoe complex het is om een werknemer met diagnose kanker adequaat te ondersteunen. Daarom zal deze ondersteuning van de werkgever niet 'one size fits all' moeten zijn, maar zich moeten richten op de individuele werknemer, aldus de onderzoekers. Goede communicatie tussen werkgever en -nemer is hierin essentieel.

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. S.J. (Sietske) Tamminga
Instituut: AMC
Vakgebied: Arbeid en Gezondheid
Start project: 1 september 2015
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 444.400,- euro

Weer aan het werk

​Op kanker.nl vind je meer informatie over werkhervatting met of na kanker.
Naar kanker.nl