Onderzoeker van de week: Saskia Duijts

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Saskia Duijts

​Uiteindelijk gaat het erom dat mensen gerichte ondersteuning krijgen om weer aan het werk te gaan én te blijven.

Dr. Saskia Duijts

Weer aan het werk na kanker

Steeds meer mensen overleven kanker. Zij merken in het dagelijks leven veel van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Ook als het gaat over werk. Binnen de werkende Nederlandse bevolking wordt ieder jaar bij ongeveer 40.000 mensen kanker vastgesteld. Twee derde gaat binnen 2 jaar weer aan het werk. Mensen worden hier met voorlichting en informatie, maar ook lichamelijk door bijvoorbeeld sport, al aardig in begeleid. Toch kan de terugkeer naar het werk moeizaam verlopen. Ook kunnen mensen, ondanks een positieve start, na verloop van tijd lichamelijke en/of psychische problemen ervaren die hun werk beïnvloeden.
 
Wanneer je door ziekte niet (meer) kunt werken, heeft dit een enorme impact op je leven.
 
Dr. Saskia Duijts doet onderzoek naar de begeleiding van mensen die na kanker terugkeren op de werkvloer. Na haar promotie op het gebied van arbeidsepidemiologie aan de Universiteit Maastricht, deed ze in het Antoni van Leeuwenhoek psychosociaal onderzoek bij kanker. Duijts: ‘Mijn interesse in de combinatie kanker en arbeid nam steeds verder toe. Met dit onderzoek  kan ik mijn kennis van arbeidsepidemiologie inzetten voor betere ondersteuning van (ex)kankerpatiënten. Wanneer je door ziekte niet (meer) kunt werken, heeft dit een enorme impact op je leven. Het is voor veel mensen moeilijk hun draai te vinden in de nieuwe situatie. Toen ik in mijn directe omgeving van dichtbij zag hoe groot die impact op het dagelijks leven is, zette dit mij aan het denken. Hier wilde ik meer over leren.’
 

Goede ondersteuning

Er wordt al zeker 40 jaar onderzoek gedaan naar ‘kanker en werk’. Hierbij lag de focus vaak op het terugkeren op de werkvloer, maar nog weinig op de periode erna, aan het werk blijven.
 
‘Terugkeren op de werkvloer krijgt in Nederland al best veel aandacht. Waar ik onder andere nieuwsgierig naar ben is: wat gebeurt er met de mensen die weer aan het werk zijn gegaan? Hierover is veel minder bekend. Tegen welke problemen lopen ze aan? Zonder goede ondersteuning op de werkvloer bestaat het risico dat iemand alsnog uitvalt. Ik wil uitzoeken wat er aan ondersteuning wordt geboden en wat hiervan de impact op de langere termijn is.’
 
Zonder goede ondersteuning op de werkvloer bestaat het risico dat iemand alsnog uitvalt.
 
Er is in de afgelopen jaren onderzocht welke factoren een rol spelen bij terugkeer naar werk, zoals leeftijd, opleidingsniveau, maar ook fysieke gesteldheid, bijwerkingen van een behandeling, steun en flexibiliteit van de werkgever en meer. Diverse interventies (behandelingen, hulpmiddelen) zijn ontwikkeld om mensen te ondersteunen om weer aan het werk te gaan. ‘Er worden echter interventies ontwikkeld die niet erg effectief blijken zijn. Ik wil weten hoe dat kan.’
 

Missing link

Dr. Duijts is daarom op zoek gegaan naar de ‘missing link’ en denkt deze te vinden bij de persoon zelf. Heel objectief zou ‘terugkeer naar werk’ of ‘aan het werk blijven’ volgens haar als gedrag kunnen worden gezien. Het is iets wat je doet, of juist niet. Persoonlijke factoren als motivatie, betekenis van werk, zelfvertrouwen ten aanzien van terugkeer naar werk en coping strategieën (de manier waarop je omgaat met bijvoorbeeld stress, teleurstellingen en tegenslagen) worden daarmee – naast de bekende ziekte- en werkgerelateerde factoren – interessant.
 
‘Welke persoonlijke factoren dat precies zijn, welke kenmerken van gedrag daarbij horen en hoe groot hun rol precies is, ga ik onderzoeken. Ik wil er bijvoorbeeld achter komen welke betekenis de ziekte kanker voor iemand heeft in relatie tot wel/niet kunnen werken en of dit invloed heeft op daadwerkelijke terugkeer naar werk of aan het werk blijven.’
 

Driehoek

Er is al veel bekend over gedragsverandering bij kanker (denk aan stoppen met roken of meer gaan sporten), maar niet in relatie tot werk. Bij andere (chronische) ziektes is daar wel veel onderzoek naar gedaan. ‘Er is dus al een behoorlijke basis, maar juist de combinatie van deze 3 aspecten (gedrag, kanker en werk) is nieuw. Daar wil ik induiken.’
 
Met het onderzoek hoopt dr. Duijts bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe interventies waarin ook gedragsgerelateerde zaken worden meegenomen. ‘Ik hoop dat we uiteindelijk tot een interventie komen die verdergaat dan bijvoorbeeld iemand fitter maken door middel van sport, in de hoop daarmee ook terugkeer naar werk te bereiken. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen gerichte ondersteuning krijgen om weer aan het werk te gaan, maar ook om aan het werk te kunnen blijven. Ik hoop straks aan te kunnen tonen dat juist de gedragsgerelateerde factoren de ‘missing link’ bleken te zijn.’
 
Het onderzoek van Saskia Duijts betreft een KWF-fellowship, een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en onderzoekers. Hiermee kan zij in binnen- en buitenland op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen.

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. S. (Saskia) Duijts
Instituut (o.a.): VUmc, AVL (Amsterdam), UCL (Londen), FIOH (Helsinki), McGill University (Montreal)
Vakgebied: sociale geneeskunde
Start project: 1 januari 2014
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 349.500,- euro

Kanker op de werkvloer

​Hoe ga je als bedrijf om met medewerkers die kanker hebben? Hoe maak je de ziekte bespreekbaar? KWF Kankerbestrijding heeft speciaal voor bedrijven het programma 'Kanker op de werkvloer' ontwikkeld.
Meer over Kanker op de werkvloer