Onderzoeker van de week: Mireille Broeders

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Mireille Broeders

Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker halveer je de kans om aan de ziekte te overlijden.

Dr. Mireille Broeders

​Screenen op maat: bevolkingsonderzoek borstkanker

Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elke dag krijgen 47 vrouwen de diagnose borstkanker en overlijden 9 vrouwen aan deze ziekte in Nederland. “Maar, door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker halveer je de kans om aan de ziekte te overlijden”, weet dr. Mireille Broeders. “Het bevolkingsonderzoek vergroot namelijk de kans dat we de kanker in een vroeg stadium kunnen ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling bij de patiënt is daardoor ook groter.”
 
“Helaas zitten er ook nadelen aan deze screening”, vertelt Broeders. “Overdiagnostiek en overbehandeling liggen bij screeningsprogramma’s op de loer.” Sommige vormen van borstkanker zijn minder agressief en zullen geen klachten geven. Deze komen ook aan het licht bij het bevolkingsonderzoek. Deze overdiagnostiek leidt tot overbehandeling: patiënten worden behandeld zonder dat het ze gezondheidswinst oplevert. 
 

Een betere balans

Met het PRISMA-project aan het Radboudumc hoopt Broeders een betere balans te realiseren tussen de voor- en nadelen. Op dit moment krijgen alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. “Maar behalve leeftijd zijn er nog meer risicofactoren die de kans op het krijgen van borstkanker beïnvloeden, zoals overgewicht, alcoholgebruik, dichtheid van het borstweefsel en sommige variaties in het DNA”, benadrukt Broeders. “Om het bevolkingsonderzoek effectiever en efficiënter te maken, is het daarom van belang om het risico van een individuele vrouw op het krijgen van borstkanker mee te nemen.”
 
 We onderzoeken of ‘screening op maat’ voor vrouwen die een betere balans oplevert tussen de voor- en de nadelen van het bevolkingsonderzoek.

Om gegevens te verzamelen over zoveel mogelijk risicofactoren, vragen de onderzoekers vrouwen die meedoen aan het PRISMA-project binnen het bevolkingsonderzoek een vragenlijst in te vullen en bloed af te staan. Vervolgens kijken ze wie van hen de ziekte ontwikkelt. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen de onderzoekers een voorspelling maken welke vrouwen een hoog risico hebben op het krijgen van borstkanker en welke vrouwen een laag risico. Door bij elke vrouw naar de hoogte van  het risico te kijken, kan een optimaal screeningsprogramma voor de individuele vrouw worden opgesteld.
 
Als het beter kan, moet je daarnaar kijken.

“Er zijn verschillende factoren waarmee je varianten op een screeningsprogramma kan maken”, legt Broeders uit. “Iemand met een laag risico kan bijvoorbeeld op latere leeftijd deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en eerder stoppen met de participatie. Ook een variatie op het screeningsinterval is mogelijk. Een tijdsinterval van 2 jaar kan voor een vrouw met een hoog risico misschien te lang zijn. Bovendien hebben sommige vrouwen, bijvoorbeeld degenen met een hogere borstdensiteit, wellicht baat bij een tweede aanvullende test. In dit project zullen we onderzoeken of ‘screening op maat’ voor vrouwen die een hoog of juist een laag risico op borstkanker hebben een betere balans oplevert tussen de voor- en de nadelen van het bevolkingsonderzoek.” 
 

Een grote groep

Uiteindelijk hoopt Broeders dat 90.000 vrouwen meedoen aan het onderzoek. “Om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over het risico van een individuele vrouw om borstkanker te krijgen, zijn veel deelnemers nodig. Borstkanker wordt niet heel vaak geconstateerd tijdens screening, ongeveer 7 op de 1.000, dus grote aantallen zijn wenselijk. KWF maakt mogelijk dat wij het onderzoek kunnen uitbreiden en dat meer vrouwen kunnen meedoen aan het onderzoek. En daar doe ik het uiteindelijk voor: een beter screeningsprogramma maken voor zoveel mogelijk vrouwen.”
 

Waarom goed als het beter kan?

Volgens Broeders is onderzoek nooit klaar. “Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. Momenteel neemt 80% van de vrouwen deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat we het goed doen, is hartstikke mooi, maar het is geen reden om achterover te leunen. Als het beter kan, moet je daar naar kijken.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: Dr. M.J.M. (Mireille) Broeders
Instituut: Radboudumc
Vakgebied: Health Evidence
Start onderzoek: 1 maart 2016
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: € 569.900,- 

Borstkankerrisico

Mireille Broeders hoopt het bevolkingsonderzoek aan te passen op het individuele risico op  borstkanker.
Meer over de PRISMA-studie