Onderzoeker van de week: Mariët Hagedoorn

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Mariët Hagedoorn

De sociale omgeving in het algemeen en de partner in het bijzonder is erg belangrijk bij het omgaan met kanker.

Prof. dr. Mariët Hagedoorn

Vermoeidheid bij kanker in een relationele context

​Vermoeidheid na kanker is één van de meest genoemde klachten die patiënten ervaren, zelfs jaren na afronding van de behandeling. Vermoeidheid wordt beïnvloed door medische, lichamelijke, psychologische en sociale factoren. Bij vermoeidheid ná de behandeling lijken psychosociale factoren een belangrijke rol te spelen. Prof. dr. Hagedoorn van het UMC Groningen probeert meer inzicht te krijgen in deze psychosociale factoren.

Waar wil je antwoord op krijgen?

‘De centrale vraag is welke gedragingen en gedachtes van zowel patiënt als partner - en welke reacties op elkaar - ervoor zorgen dat vermoeidheid na kanker blijft bestaan en hun dagelijkse leven verstoort.’

Waarom wil je juist hier onderzoek naar doen?

'Vermoeidheid kan het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Bepaalde activiteiten (zoals op visite of naar een feestje gaan, het maken van een fietstocht, of het uitvoeren van bepaalde huishoudelijke taken) worden bijvoorbeeld niet meer ondernomen, omdat ze als te vermoeiend worden beschouwd. Patiënten ervaren deze verstoringen van activiteiten vaak als zeer vervelend en beperkend. Dat kan negatieve gevolgen voor hun leven en relatie met hun partner hebben.’

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

‘Tachtig paren gaan een elektronisch dagboek bijhouden over de verstoring van hun dagelijks leven door vermoeidheid, hun dagelijkse gedrag en gedachtes. Deze dagboekmethode geeft een unieke kijk in het feitelijke, dagelijkse leven met vermoeidheid na kanker. Beide partners zullen 14 dagen lang, 3 keer per dag een korte vragenlijst invullen op een kleine tablet.’
 

Wat gaat je onderzoek bijdragen?

'Bestaande trainingen en programma’s om vermoeidheid na kanker aan te pakken blijken resultaat te boeken, maar de mate van effectiviteit is voor verbetering vatbaar. Wij denken dat ons onderzoek handvatten biedt voor het verbeteren van de huidige mogelijkheden. We verwachten dat onze studie zal bijdragen aan een betere ondersteuning van patiënten en hun partners.’ 

Hoe kunnen naasten bijdragen aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten?

‘Uit eerder onderzoek blijkt dat vooral begrip van de partner belangrijk is. Dat wil zeggen, het proberen te begrijpen (bijv. vragen stellen, zich proberen te verplaatsen in de patiënt) hoe de patiënt zich voelt. Overigens heeft niet iedereen een sterke behoefte om over zorgen en problemen te praten. Het kan zijn dat beide partners graag en veel met elkaar praten over hun zorgen, maar als dat niet zo is kan het een uitkomst zijn als degene die zijn/haar zorgen wel wil delen een andere naaste/vertrouweling heeft. Kort gezegd, het is vooral belangrijk te praten over behoeftes: “wat heb je van elkaar nodig?”’

Wat maakt je onderzoek bijzonder?

‘De combinatie van de dagboekmethode en de nadruk op het samen omgaan met consequenties van kanker is vernieuwend.‘

Waarom is het van belang de partners in het onderzoek te betrekken?

‘De kern van het onderzoek is gebaseerd op het idee dat de sociale omgeving in het algemeen en de partner in het bijzonder belangrijk is bij het omgaan met kanker en dat de ziekte niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn/haar naasten beïnvloedt.’

Waarom is het belangrijk dat KWF dit onderzoek mogelijk maakt?

‘Psychosociaal onderzoek is zeer belangrijk: er zijn veel mensen die leven met de gevolgen van kanker. Met veel mensen gaat het na kanker gelukkig weer goed, maar er is ook een aanzienlijke groep die problemen ervaart. Ik denk dat we moeten blijven proberen om de zorg verder te verbeteren, met name voor deze laatste groep.’

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: prof. dr. M. (Mariët) Hagedoorn
Instituut: UMC Groningen
Vakgebied: Gezondheidspsychologie
Start onderzoek: 1 oktober 2013
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 332.600,- euro