Onderzoeker van de week: Kristel van Asselt

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Kristel van Asselt

​Kristel van Asselt (r) en onderzoeker Marthe Mansour in het AMC

 

Stoppen met roken bespreken bij screening

​Darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker zijn voorbeelden van tumoren die door roken kunnen ontstaan. Wat deze vormen van kanker met elkaar gemeen hebben, is dat er een bevolkingsonderzoek voor bestaat. Tijdens deze screening wordt leefstijl niet besproken, maar volgens onderzoeker van de week Kristel van Asselt zou dat wél een goed moment zijn: eerder onderzoek laat namelijk zien dat deelnemers aan screening voor longkanker extra gemotiveerd zijn om te stoppen met roken.
 
Kristel van Asselt is werkzaam als onderzoeker (in het AMC) én als huisarts. Ze ziet dus ook zelf patiënten, maar heeft eigenlijk geen goed beeld van wie er rookt: “Bij nieuwe patiënten vragen we het tegenwoordig wel standaard, maar dat was niet altijd zo. Als patiënten een ziekte krijgen die met roken te maken heeft, dan vraag je wel naar rookgedrag, maar de roker die niet ziek is blijft onopgemerkt. Wie ik sowieso geregeld zie zijn vrouwen die langskomen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.”
 

Hulp bij stoppen met roken

Dat is dan ook de groep waar het om gaat in dit onderzoeksproject. Van Asselt wil de ‘rookvraag’ incorporeren bij het bevolkingsonderzoek. Deelnemers die vervolgens aangeven daar behoefte aan hebben worden dan doorverwezen, bijvoorbeeld naar de praktijkverpleegkundige of een regionale Stoppen met Roken Poli. “In dit onderzoek gaan we dan bekijken wat het effect daarvan is. We volgen die vrouwen een half jaar en bekijken of ze gemiddeld vaker een stoppoging doen dan de vrouwen in de controlegroep.”
 
Ik denk dat de huisarts een steeds belangrijkere rol moet gaan spelen in die oncologie.
 
“Maar eerst wil ik door middel van interviews weten wat patiënten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen van het hele idee vinden, zodat we de rest van het onderzoek zo goed mogelijk op hun wensen kunnen inrichten”, vervolgt Van Asselt. “Zo maken we een training voor praktijkondersteuners en doktersassistenten. Als iemand aangeeft interesse te hebben in stoppen met roken, dan zal de praktijkondersteuner contact opnemen en samen met de patiënt een individueel plan maken.”
 
Wat Van Asselt hoopt te bereiken met dit project is dat het vanzelfsprekender wordt om tijdens een bevolkingsonderzoek te vragen naar rookgedrag. “En daarnaast  dat de huisartsenpraktijk vervolgens ook een eigen plan heeft liggen om mensen te helpen als ze geïnteresseerd zijn.”
 

Rol van de huisarts in oncologie

De onderzoekende huisarts houdt zich niet alleen bezig met stoppen met roken, maar ook nog met een flink aantal andere projecten waarin ze de verbinding tussen de huisartsenpraktijk en de wetenschap weet te maken. “Binnenkort starten we een project waarin we kijken naar de dikke darmkankerscreening. We weten  dat er mensen zijn die ondanks een ongunstige uitslag niet op komen dagen voor een colonoscopie. We willen graag onderzoeken wat hun redenen zijn. Daarnaast werk ik mee aan een studie over hervatting van werk bij vrouwen met borstkanker, en start er dit jaar ook nog een onderzoek naar de nacontrole van prostaatkanker bij de huisarts in plaats van de uroloog.”
 
Van Asselt concludeert tot slot over de rol van de huisarts: “Ik denk dat de huisarts een steeds belangrijkere rol moet gaan spelen in die oncologie. Daarom is het fijn dat er financiering beschikbaar is om te onderzoeken hoe we dat nou op de best mogelijke manier vorm kunnen geven. Ik vind zelf die combinatie van huisarts en onderzoeker in ieder geval heel leuk, omdat je als onderzoeker toch even op een andere manier kan bijdragen aan de gezondheid dan in een spreekkamer.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

Naam: dr. K.M. (Kristel) van Asselt
Instituut: AMC
Start project: 1 september 2016
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 429.100,- euro