Onderzoeker van de week: Jurriaan Tuynman

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Jurriaan Tuynman

​Werken in zo’n samenwerkingsverband is fantastisch.

Dr. Jurriaan Tuynman

Beter opereren in het kleine bekken

Het kleine bekken is voor chirurgen een lastige plek om in te moeten opereren. Dat geldt ook voor endeldarmtumoren, die door deze ligging lastig volledig te verwijderen zijn. Bovendien is de kwaliteit van leven voor de patiënt na rectumchirurgie vaak bedroevend. Onderzoeker van de week dr. Jurriaan Tuynman is chirurg in het VUmc. Hij wil de operaties bij endeldarmtumoren (rectumcarcinoom) verbeteren door toepassing van nieuwe technieken.
 
“Patiënten met een rectumcarcinoom in het onderste tweederde gedeelte van de endeldarm zijn nu nog moeilijk te opereren”, weet Tuynman. “Nu opereren we vanuit de buik naar het kleine bekken, maar dat heeft zo zijn nadelen. Zo is niet de hele tumor goed te bereiken. Wij willen het moeilijke gedeelte in het kleine bekken benaderen vanuit de onderkant, transanaal. Met behulp van moderne apparatuur is dat nu goed mogelijk en kun je de tumor en de anatomie in het diepe kleine bekken beter zien."
 
En daar heeft de patiënt veel baat bij, zo verwacht hij. “We kunnen dan de tumor veel preciezer verwijderen. Dat verkleint de kans op tumorcellen die achterblijven. Je berokkent de patiënt bovendien minder schade: voorheen werd vaak een permanent stoma aangelegd, maar met deze techniek kunnen we de darm makkelijker laten aansluiten op de kringspier.”
 

Ook in de kliniek het beste?

Hoe goed het op papier ook klinkt: om de patiënt de beste en veiligste zorg te kunnen bieden moet elke nieuwe techniek zich eerst in de praktijk bewijzen. En daar is de COLOR III-studie voor opgezet. De ene groep patiënten wordt geopereerd met de standaard chirurgie, de andere groep met de nieuwe benadering vanuit de onderkant. Bij deze twee patiëntengroepen wordt vervolgens vergeleken hoe de overleving en het aantal terugkeren van de tumor is, hoe compleet de tumor is verwijderd, wat complicaties zijn en wat de kwaliteit van leven van de patiënt is. “En na de operatie volgen we de patiënten nog 5 jaar om ook de lange termijnuitkomsten te kunnen vergelijken”, vertelt Tuynman.
 
Je hebt je patiënten jaren onder controle en bouwt een band met ze op. Door ook onderzoek te doen, kunnen we hun behandeling verder verfijnen.
 
Dat gebeurt niet alleen bij patiënten in Nederland, maar binnen een grote internationale samenwerking. “We hopen in Nederland zo’n 400 tot 600 patiënten te includeren in deze studie. Maar we hebben daarnaast ook Amerikaanse en Canadese centra, centra uit Groot-Brittannië, uit België, Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Italië, Duitsland en Denemarken. Door eerdere samenwerking op colorectaal vlak binnen de COLOR-studies onder leiding van prof. Jaap Bonjer staat er al een stevig netwerk. Juist door het zo grootschalig op te pakken kunnen we met zijn allen snel en veilig een resultaat krijgen. Werken in zo’n samenwerkingsverband is fantastisch.”
 
KWF financiert ook vergelijkbare klinische onderzoeken voor deze patiëntengroep, somt Tuynman op: “Er is een veelbelovende trial, de TESAR-studie, waarbij we onderzoeken of rectumsparende operaties mogelijk zijn voor rectumcarcinoom in combinatie met radio- en chemotherapie. Ook loopt er een onderzoek naar ‘wait-and-see’-beleid: sommige tumoren verdwijnen al compleet door chemotherapie en bestraling, waardoor een operatie niet nodig is.”
 

Pionieren

Zijn er dan, tot slot, geen nadelen aan de nieuwe operatietechniek voor rectumcarcinoom? Tuynman: “Nou, een nieuwe techniek is moeilijk en gaat gepaard met een leercurve. Daarom geven wij ook veel cursussen met kadavers, om de leercurve makkelijker te maken. Ook reis ik het hele land door om chirurgen bij te staan bij hun eerste 5 operaties. Zelf heb ik er inmiddels meer dan honderd gedaan. Ik was een paar jaar geleden één van de pioniers, samen met professor Lacy in Barcelona en Colin Sietses in Nederland.”
 
Tuynman is tevreden over de combinatie tussen onderzoek en chirurgie in zijn werk. “Ik wil patiënten met kanker ook kunnen genezen met behoud van kwaliteit van leven. Op colorectaal gebied kan dat vaak ook. Dat is mijn drijfveer. Je hebt je patiënten jaren onder controle en bouwt een band met ze op. Door ook onderzoek te doen, kunnen we hun behandeling verder verfijnen.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

​​Naam: dr. Jurriaan Tuynman
Instituut: VUmc
Vakgebied: heelkunde
Start onderzoek: 1 januari 2017
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: €443.890,-