Onderzoeker van de week: Judith van Loon

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Judith van Loon

​Het gaat om de optimale balans tussen de beste behandeling en behoud van kwaliteit van leven.

Dr. Judith van Loon

Gerichtere behandeling voor ouderen met longkanker

​Meer dan de helft (60%) van alle kankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Door de vergijzing zal dit aantal de komende jaren nog verder toenemen. Omdat onderzoek naar kanker vooral wordt gedaan bij mensen tussen de 30 en 55 jaar, is er relatief weinig bekend over oudere kankerpatiënten. Dit heeft tot gevolg dat gerichte behandeling voor deze patiëntengroep amper mogelijk is. Dr. Judith van Loon, radiotherapeut-oncoloog in de MAASTRO clinic in Maastricht werkt aan een onderzoek dat bijdraagt aan gerichtere behandeling voor ouderen met longkanker. Het project wordt gefinancierd vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds.

Meer over Alpe d’HuZes

Dr. Van Loon: ‘Waar ik als arts in de kliniek tegenaan loop, is dat we door gebrek aan kennis de behandeling van oudere patiënten moeten bepalen op basis van ‘onderbuikgevoel’. Je twijfelt altijd over de optimale behandeling. Om die echt te kunnen bieden hebben we handvatten nodig!’


Het onderzoek van dr. Van Loon richt zich in eerste instantie op mensen van 75 jaar en ouder met stadium 3 longkanker. Dit betreft ca. 30% van alle mensen met stadium 3 longkanker in Nederland. Patiënten met dit stadium worden doorgaans niet geopereerd, maar behandeld met chemotherapie en bestraling.
 
Je twijfelt altijd over de optimale behandeling. Om die echt te kunnen bieden hebben we handvatten nodig!
 
‘We weten echter helemaal niet of dit voor de oudere patiëntengroep ook daadwerkelijk de optimale behandeling is. Samen met de patiënt moeten we continu een goede afweging maken tussen de impact van een behandeling, zoals de kans op heftige bijwerkingen, en het te verwachten resultaat.’
 
In het onderzoek werken artsen van verschillende disciplines nauw samen. 'Deze bijzondere samenwerking tussen longartsen, bestralingsartsen en geriaters is in onderzoek naar kanker en ouderen eigenlijk een vereiste, maar zien we in de praktijk nog veel te weinig.’
 

Fitheidstest

Om te bepalen welke behandeling optimaal is voor de oudere patiënt, is het belangrijk om op een betrouwbare manier te kunnen vaststellen hoe fit iemand is. Dat gebeurt nu vaak op basis van een inschatting door de arts. Voor een nauwkeurige inschatting zijn tijdrovende, uitgebreide tests nodig (mits de patiënt hiertoe in staat is). Dr. van Loon hoopt in het onderzoek een test te ontwikkelen die artsen in behandelcentra de mogelijkheid geeft in korte tijd, en zonder veel belasting voor de patiënt, te bepalen hoe fit iemand is. Zo kunnen zij beter onderbouwd de beste behandeling voor een specifieke patiënt bepalen. Het onderzoek heeft 2 doelen:
 
  • het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test voor het vaststellen hoe fit een oudere is
  • onderzoeken welke behandelmethodes optimaal zijn voor de oudere met een bepaalde fitheid

Onderzocht wordt welke kenmerken bepalend zijn voor de fitheid van patiënten. De belangrijkste kenmerken worden verwerkt in de te ontwikkelen test. Op basis van hun fitheid worden de patiënten ingedeeld in 3 groepen: de ‘fitte’ ouderen, de ‘kwetsbare’ ouderen en een tussengroep. Deze laatste bestaat uit mensen die niet direct fit zijn, maar dit wel kunnen worden met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie of medicatie. Vervolgens wordt voor de fitte ouderen en de ‘tussengroep’ onderzocht welke manier van behandelen voor hen optimaal is.
 
Zoeken naar de juiste balans betekent soms de keuze tussen langer leven met een slechte kwaliteit van leven of een korter leven met een hoge kwaliteit van leven.
 
‘Beide groepen worden behandeld met chemotherapie en bestraling. De ene groep krijgt beide behandelingen tegelijk, de andere groep krijgt eerst de ene, daarna de andere behandeling. Met name van de gelijktijdige behandeling is bekend dat de bijwerkingen zeer heftig zijn.’
 

De juiste balans

Het onderzoeksteam volgt de patiënten voortdurend op verschillende aspecten en zoekt uiteindelijk naar de juiste balans voor elke individuele patiënt.
 
‘Het gaat om de optimale balans tussen de beste behandeling (de grootste kans om de ziekte onder controle te krijgen) en behoud van kwaliteit van leven, tijdens en na de behandeling. Dat is bij elke patiënt anders. Soms zijn de bijwerkingen zo langdurig en hevig dat de behandeling niet opweegt tegen het te verwachten resultaat. Zoeken naar de juiste balans betekent soms dus ook de keuze tussen langer leven met een slechte kwaliteit van leven (denk aan veel pijn of immobiliteit) of een korter leven, maar mét een hoge kwaliteit van leven.’
 
Met dit onderzoek hoopt dr. Van Loon deze persoonlijk geselecteerde behandeling voor de oudere longkankerpatiënt snel een stap dichterbij te brengen.

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: Dr. J. (Judith) van Loon
Instituut: MAASTRO clinic
Vakgebied: radiotherapie
Start onderzoek: 1 februari 2016
Looptijd: 72 maanden
Financiering KWF: 1.298.500,- euro

De actie Alpe d'HuZes

​Alpe d'HuZes wordt door deelnemers en vrijwilligers ook wel een live changing event genoemd. Een evenement om nooit meer te vergeten!
Lees alles over de actie voor KWF