Onderzoeker van de week: Janine Nuver

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Janine Nuver

Ik ​hoop een gericht plan op te stellen voor betere nazorg voor overlevenden van álle kankersoorten.

Dr. Janine Nuver

Meer aandacht voor leven na kanker

​Wereldwijd overleven steeds meer mensen kanker. Toch wordt ook steeds duidelijker dat veel mensen na kankerbehandeling, vaak na lange tijd, last krijgen van complicaties van de behandeling. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht is voor de kwaliteit van leven van patiënt na een kankerbehandeling. Dr. Janine Nuver van het UMC Groningen doet onderzoek naar betere nazorg en begeleiding van patiënten. 'Dat valt nog niet mee. Er is nog zoveel onduidelijk over late complicaties van kankerbehandeling.' 

Optimale samenwerking 

Met behulp van het onderzoek werkt Nuver aan een plan om patiënten na kankerbehandeling systematisch betere nazorg te bieden. Hierin staat een optimale samenwerking tussen oncoloog, huisarts en patiënt centraal. Bijvoorbeeld hoe de oncoloog en huisarts mensen beter kunnen adviseren en begeleiden op zowel fysiek als psychologisch gebied. Maar ook wat patiënten zelf, of met de huisarts, kunnen doen om risico’s te beperken en herkennen. Belangrijke onderwerpen in dit plan zijn bijvoorbeeld: risico’s op complicaties, opsporen van terugkerende kanker, advies en begeleiding in verwerking, seksualiteit en viriliteit, werk en re-integratie. 
Het bieden van goede nazorg is iets dat wereldwijd enorm leeft. Overal bestaan andere nazorgmodellen, er moet nog blijken welke het beste werkt. Al jarenlang wordt hierover veel gepraat, nu is het tijd dat we ook echt gaan testen.

Shared Care

Een voorbeeld is een project van het UMC Groningen. In dit zogenaamde Shared Care-project werken oncoloog, huisarts en (in eerste instantie) zaadbalkankerpatiënt intensiever samen. Een deel van de controles na behandeling wordt door de huisarts uitgevoerd. Nuver: 'Hierbij wordt de begeleiding van de patiënt doorlopend geëvalueerd en wordt gekeken of het beter lukt om risico’s op o.a. hart- en vaatziekten op te sporen. Ook wordt er steeds gezocht naar de beste en meest veilige rolverdeling tussen oncoloog en huisarts.'
 

Het belang van kennis delen

Een belangrijk doel van het onderzoek is het beter kunnen voorspellen wie er last zal krijgen van (welke) late complicaties. Iedere kankervorm en iedere behandeling brengt weer andere risico’s en complicaties met zich mee. In eerste instantie wordt gekeken naar de verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten na kankerbehandeling. Nuver: 'Maar het probleem is natuurlijk veel breder. Door naast mijn eigen onderzoek ook gebruik te maken van andere belangrijke onderzoeksresultaten en de expertise van andere onderzoekers, wil ik een zo compleet mogelijk beeld schetsen. Op basis daarvan hoop ik een gericht plan op te stellen voor betere nazorg voor overlevenden van álle kankersoorten. Het daadwerkelijk doorvoeren van die plannen kost vervolgens ook tijd. Het is echt een andere manier van denken en doen, voor alle betrokken partijen.'
 

Van promotieonderzoek naar medische oncologie

Na haar promotie in 2005 werkte dr. Nuver jaren aan onderzoek naar de late complicaties van chemotherapie bij zaadbalkankerpatiënten. 'Dit onderzoek wekte mijn interesse voor medische oncologie. Ik heb vervolgens een opleiding gevolgd en werk sinds 2012 als medisch oncoloog aan het UMC Groningen. Het onderzoek waar ik nu aan werk, is eigenlijk een vervolg op de eerdere onderzoeken waar ik aan werkte.'
 

Fellowship

Het onderzoek van dr. Nuver is onderdeel van het KWF-fellowshipprogramma. Een fellowship is een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en onderzoekers. Hiermee kunnen zij op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Het biedt jonge talenten de kans om te excelleren in hun vakgebied.
 
'Ik heb hierdoor de mogelijkheid verder te kijken dan mijn eigen onderzoek. Zo reisde ik naar Amerika om daar bij 2 grote, gerenommeerde ziekenhuizen mee te lopen en te bekijken hoe nazorg daar georganiseerd is. Een KWF-fellowship biedt een stevige basis van kennis en expertise, overal vandaan. De benodigde bagage om verder te kunnen gaan in je onderzoek.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: dr. J. (Janine) Nuver
Instituut: UMC Groningen
Vakgebied: Cancer Survivor Care
Start onderzoek: juni 2012
Looptijd onderzoek: 27 maanden Financiering KWF: 270.200 euro