Onderzoeker van de week: Jan-Paul Medema

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Jan-Paul Medema

We kunnen sneller dan ooit zien of bepaalde medicatie werkt.

 

Terugkeer van darmkanker voorspellen en voorkomen

De meeste patiënten met darmkanker komen in aanmerking voor operatieve verwijdering van de tumor. Wanneer deze operatie plaatsvindt voordat er uitzaaiingen zijn, is de kans op genezing ongeveer 80%. Ondanks tijdige operatie keert de kanker bij een aantal patiënten toch weer terug. Het probleem is dat men niet kan voorspellen welke patiënten dat zijn. Het onderzoeksteam van prof. dr. Jan Paul Medema hoopt daar binnenkort verandering in te brengen. De onderzoekers proberen te achterhalen welke patiënten een verhoogd risico hebben op terugkeer van de tumor. Medema: 'Uit eerder onderzoek is gebleken dat bepaalde genen zorgen voor de terugkeer van de tumor omdat ze 'methyleren'. Dat wil zeggen dat de DNA-structuur in die genen verandert. Ons onderzoek richt zich op het verder in kaart brengen van die genen. Met behulp van die informatie zijn we hopelijk in staat om aan te geven welke patiënten risico lopen op terugkeer van de tumor.

We hopen te kunnen voorspellen welke patiënten risico lopen op terugkeer van de tumor.


Een stap verder dan voorspellen is ingrijpen. Op termijn hopen de onderzoekers te kunnen zeggen of het mogelijk is om de veranderingen in de verantwoordelijke genen te stoppen met medicatie. Daarbij houden ze rekening met de verschillende types darmkanker. Tot voor kort werd darmkanker gezien als één soort kanker, maar het onderzoeksteam heeft aangetoond dat er 3 subgroepen zijn met elk een eigen kans op terugkeer. Medema: 'We willen weten hoe die afzonderlijke types van darmkanker ontstaan. Waarom ontstaan in bepaalde kankers DNA-veranderingen en in andere niet?

Als we weten waarom het DNA verandert, kunnen we die verandering misschien omkeren en de kanker stopzetten.
 

Prof. dr. Jan Paul Medema van het AMC in Amsterdam is van huis uit chemicus en specialiseerde zich in experimentele oncologie. Sinds juni 2013 is hij projectleider van dit onderzoek naar DNA-methylering bij darmkanker. Het onderzoek wordt niet alleen in het laboratorium verricht, maar ook bij patiënten. Het bijzondere is dat artsen en onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken: 'Het is mooi om als onderzoeker betrokken te zijn bij iets dat meteen bij patiënten wordt getest. Dat maakt het voor mij zo bijzonder. We brengen nu allerlei biologische kennis die we vergaard hebben bij elkaar en de resultaten kunnen we meteen terugvertalen naar de patiënt. We kunnen sneller dan ooit zien of een bepaalde medicatie werkt.'

Select the Component and add.
Close

Dossier

Naam: prof. dr. Jan Paul Medema
Instituut: AMC
Vakgebied: oncologie/radiobiologie 
Start onderzoek: 2013 
Looptijd: 4 jaar 
Financiering KWF: €556.600,=

Meer onderzoekers

​Benieuwd wie nog meer Onderzoeker van de Week is geweest?
Bekijk het overzicht