Onderzoeker van de week: Edwin Brokaar

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Edwin Brokaar

​Patiënten die palliatief worden behandeld wil je het zo prettig mogelijk maken.

Drs. Edwin Brokaar

Medicatie op maat

Voor veel kankerpatiënten ouder dan 65 jaar geldt dat ze óók kampen met andere chronische ziekten. Ziekten die elk weer met hun eigen medicijnen worden behandeld. Bij elkaar opgeteld moeten patiënten zo al gauw een hele lijst aan medicijnen innemen, waarvan sommigen ook nog eens niet goed samengaan met de behandeling tegen kanker. Apotheker Edwin Brokaar (Haga Ziekenhuis) streeft naar een situatie waarin de medicijnen veel meer op de individuele situatie van de patiënt zijn afgestemd.
 
In dit onderzoek richt Brokaar zich op oudere patiënten die palliatief worden behandeld en waar genezing dus niet meer mogelijk is. “Er is een grote groep patiënten die meer dan vijf geneesmiddelen slikt, maar volgens de oncoloog niet langer dan 12 maanden te leven hebben. Deze groep wil je het eigenlijk zo prettig mogelijk maken. Daarom gaan we tegen het licht houden welke medicijnen ze allemaal slikken en of dat wel zinvol is. Bij sommige medicijnen zullen ze namelijk geen baat meer hebben.”
 

Beter af met minder medicijnen

Als voorbeeld noemt Brokaar cholesterolremmers. “Voor jongere mensen werkt dat op populatieniveau prima. Maar het is een medicijn dat het risico op cardiovasculaire problemen voor de lange termijn verlaagt. Als je nog relatief kort te leven hebt, is dat één van de medicijnen die je wellicht weg zou kunnen strepen. Het heeft namelijk zo zijn weerslag op kwaliteit van leven van de patiënt. Natuurlijk omdat medicijnen zelf zo hun bijwerkingen hebben, maar ook het steeds maar weer in moeten nemen is belastend. ’s Ochtends de ene pil, voor het eten een ander, ’s avonds weer één…”
 
Ik wil dat de medicatie zo goed mogelijk wordt afgestemd voor de specifieke omstandigheden van de patiënt.
 
In het onderzoek wordt voor 160 patiënten, die een palliatieve behandeling tegen kanker krijgen, in kaart gebracht of de door hen gebruikte medicatie nog zinnig is. “Dat doen we in een team met een oncoloog, een geriater, een ziekenhuis apotheker en een poliklinisch apotheker”, legt Brokaar uit. “Zo kunnen we bijvoorbeeld ook bekijken in hoeverre de behandeladviezen worden overgenomen door de oncoloog. Dat is ook van belang voor de uiteindelijke implementatie van dit onderzoek.”
 

Patiënttevredenheid en geneesmiddelinteracties

Het doel van de studie is medicatie optimalisatie, oftewel het afstemmen van de volledige medicamenteuze behandeling op de wensen en behoeften van de patiënt. Vooral dat laatste vindt Brokaar een belangrijk gegeven om te meten in deze studie: “In veel studies wordt kwaliteit van leven van de patiënt gemeten. Dat is lastig, omdat het hier gaat om een groep patiënten met wie het eigenlijk alleen maar slechter gaat. Je zou bovendien een hele grote groep patiënten nodig hebben om een verschil in kwaliteit van leven aan te tonen. Wij meten daarom de patiënttevredenheid in deze studie. Dat kan relatief simpel met een vragenlijst.”
 
Daarnaast wordt in het project ook gekeken naar interacties tussen geneesmiddelen. Het multidisciplinaire onderzoeksteam beoordeelt voor elke patiënt welke interacties medicijnen met elkaar kunnen hebben en past daar zonodig de medicatie op aan. Hierdoor vermindert het risico op bijwerkingen en complicaties en worden optimale omstandigheden gecreëerd voor een effectieve behandeling.
 
Brokaar hoopt dat dit onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan een effectieve behandeling van de patiënt. “Het gaat mij als apotheker niet om zoveel mogelijk medicijnen over de balie krijgen. Ik wil dat de medicatie zo goed mogelijk wordt afgestemd voor de specifieke omstandigheden van de patiënt. En met het doen van onderzoek kun je de praktijk verbeteren.”

Select the Component and add.
Close

Dossier

Naam: Drs. E. (Edwin) Brokaar
Instituut: Haga Ziekenhuis
Vakgebied: farmacie 
Start onderzoek: 1 februari 2016
Looptijd: 2 jaar 
Financiering KWF: €88.101,=