Onderzoeker van de week: Ciska Hoving

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Ciska Hoving

​We weten dat de technieken in de richtlijnen effectief zijn. Nu moeten we ervoor zorgen dat deze ook gebruikt worden.

Dr. Ciska Hoving

​Hulpmiddel voor hulpverleners

Sinds een jaar of 10 werken in veel huisartspraktijken praktijkondersteuners. Dit zijn hulpverleners die patiënten begeleiden en hen voorlichten over hun ziektebeeld, medicatiegebruik en leefstijl. Stoppen met roken is een belangrijk aandachtsgebied. Om patiënten hierbij te helpen, kunnen praktijkondersteuners gebruik maken van de STIMEDIC-richtlijn. Dit is een stapsgewijze methode die de kans dat rokers succesvol stoppen met roken flink kan vergroten. Uit onderzoek blijkt dat deze richtlijn in de dagelijkse praktijk echter niet of slechts deels wordt gevolgd. Dat gaat ten koste van het effect van het hulpmiddel. 

Richtlijnen volgen

Dr. Ciska Hoving van de Universiteit Maastricht werkt aan een computerprogramma dat praktijkondersteuners motiveert de richtlijnen te volgen en hen advies op maat geeft over hoe zij dit het best kunnen doen. 'We weten dat de technieken in de richtlijnen effectief zijn. Nu moeten we er voor zorgen dat deze ook gebruikt worden.' Hoving werkte eerder aan een KWF-onderzoek naar vergelijkbare programma’s, maar dan gericht op patiënten: 'Tijdens dat onderzoek kwamen we erachter dat het volgen van de richtlijnen voor praktijkondersteuners in de praktijk soms lastig blijkt. Dat prikkelde mij te onderzoeken op welke manier we hen hierbij kunnen ondersteunen.'
 
Het volgen van de richtlijnen blijkt in de praktijk soms lastig. Dat prikkelde mij te onderzoeken hoe we hierin kunnen ondersteunen.
 
Via het programma ontvangt de praktijkondersteuner advies dat past bij zijn of haar specifieke situatie. Het geeft informatie over de werking en het effect van de richtlijnen, maar het programma geeft ook gericht advies over zaken als omgaan met tijdgebrek en weerstand bij collega’s of patiënten. Het onderzoek moet uitwijzen wat de voor- en nadelen van het hulpprogramma zijn en in hoeverre het programma daadwerkelijk bijdraagt aan de einddoelen. 'Uiteindelijk zal het programma, naar ik hoop, bijdragen aan het meer richtlijngetrouw werken van praktijkondersteuners, waardoor zij betere begeleiding kunnen bieden en uiteindelijk ook meer mensen (blijvend) stoppen met roken.'
 
Naar ik hoop zal het programma leiden tot meer mensen die (blijvend) stoppen met roken.
 
In het onderzoek werken diverse instituten samen. 'Bundeling van kennis en kunde is belangrijk in onderzoek. Daarom werk ik samen met mijn collega-onderzoekers Dennis de Ruijter (promovendus, Maastricht University), dr. Eline Smit (Universiteit van Amsterdam) en Prof. Hein de Vries (Maastricht University).'
 
Wanneer blijkt dat het programma succesvol is, kan het ook breder worden ingezet. Bijvoorbeeld op het gebied van gezond bewegen, zwangerschap of diabetes. En niet alleen voor praktijkondersteuners, maar ook voor andere hulpverleners zoals specialisten of bedrijfsartsen. 
 

Investeren in preventie 

Het project draagt bij aan 2 prioriteiten van KWF Kankerbestrijding: vermindering van het aantal rokers en verbetering van de beschikbaarheid van effectieve stoppen-met-rokenstrategieën. 'Het is van groot belang dat we mensen die ziek zijn goede zorg en medicatie kunnen bieden, maar het mooiste scenario zou zijn wanneer we kunnen voorkomen dat mensen een ziekte ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we tijd en energie steken in onderzoek naar (kanker)preventie.' 

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: Dr. C. (Ciska) Hoving
Instituut: Maastricht University
Vakgebied: Gezondheidscommunicatie
Start onderzoek: 1 januari 2014
Looptijd: 4 jaar
Financiering KWF: 425.100,- euro