Werkconferentie OncoNext (15 maart 2022)

Afbeelding voor Onconext werkconferentie

Kickstart gegevensuitwisseling in de oncologische zorg

KWF Kankerbestrijding organiseerde op dinsdag 15 maart een werkconferentie over gegevensuitwisseling en interoperabiliteit in de oncologische zorg, als kickstart van het programma OncoNext. Het doel was om alle relevante partijen bijeen te brenge, sponsors te interesseren en gezamenlijk concrete stappen te zetten om bestaande initiatieven op het gebied van gegevensuitwisseling in de oncologie te consolideren en te werken naar standaardisatie en interoperabiliteit. 

OncoNext

OncoNext is een programma dat is gestart vanuit Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON), IKNL, Nictiz en het consultancybureau MedicalPHIT. OncoNext richt zich op de verbetering en versnelling van gegevensuitwisseling in de oncologische keten. Dit willen zij doen door van start te gaan met het implementeren van informatiestandaarden in de borstkankerzorg. Daarna zullen de informatie standaarden geïmplementeerd worden voor de hoofd-hals en darmkankerzorg. Succesvolle implementatie van deze 3 zorgketens zal een kickstart betekenen voor de opschaling van de implementatie gestandaardiseerde gegevensuitwisseling voor de gehele oncologische zorg. Niet alleen leidt gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling en hergebruik van data tot betere zorg, maar ook tot snellere en bredere beschikbaarheid van zorgdata voor het onderzoek.’

Verslag en conclusie

Aanwezig waren onder andere VWS, Regionale Oncologie Netwerken, NFK, Palga, Health-RI en meerdere IT-leveranciers. Tijdens de conferentie zijn levendige en effectieve discussies gevoerd. Ervaringen zijn gedeeld om belangrijke en concrete vervolgacties vast te stellen. Een ding is duidelijk: gebrek aan interoperabiliteit en standaardisatie is geen technisch probleem, maar een organisatorisch, sociaal en cultureel probleem. Om verdere implementatie mogelijk te maken zijn samenwerking, afstemming en vooral centrale regie nodig. Een uniforme visie is essentieel. De boodschap aan het eind van de dag was duidelijk. We moeten nu doorpakken, er moet regie genomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van VWS, zorgverzekeraars, maar ook ziekenhuizen om te kijken naar structurele financiële oplossingen om dit mogelijk te maken. KWF is bereid om daaraan mee te werken en is trots dat zij heeft kunnen bijdragen aan een startpunt voor de verdere implementatie van informatiestandaarden in de oncologische zorg. KWF vraagt alle partijen, ook die niet aanwezig waren, om zich aan te sluiten en samen te werken aan een uitvoerbaar werkplan.