Gericht Geven

KWF.nl > Onderzoek > Algemene informatie voor onderzoekers > Gericht Geven

Wat houdt een gerichte gift op uw project in?

Donaties aan KWF komen ten goede aan de algemene KWF-gelden, die worden aangewend om de KWF-missiedoelen te realiseren: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten.
 
KWF stelt donateurs echter ook in staat om hun gift vanaf een bepaald bedrag (2.000 euro) te koppelen aan een specifiek KWF-onderzoeksproject. Daarbij probeert KWF één of meerdere lopende onderzoeksproject te zoeken die aansluiten bij de wensen van de donateur.
 

Voorbeelden

Deze wijze van doneren aan KWF bestaat in veel soorten en maten. In sommige gevallen neemt een partij de complete financiering van een toegekend KWF-project voor zijn rekening. Voorbeelden daarvan zijn (sportieve) acties als de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Maar ook Zakenvrienden (bedrijven die structureel doneren aan KWF), Samenlopen voor Hoop, gerichte nalatenschappen, lokale acties en particuliere donaties kunnen worden gebruikt om projecten geheel of gedeeltelijk te financieren.
 

Krijgen de onderzoekers op deze projecten extra geld?

De projectleider krijgt geen extra geld voor het uitvoeren van het onderzoek.
 
Onderzoekers dienen bij KWF een projectaanvraag in. Onderdeel daarvan is een gespecificeerd budget, gebaseerd op wat nodig is om de projectaanvraag uit te voeren. Wanneer er gericht wordt gegeven aan een project heeft dat geen invloed op het budget. De gerichte gift wordt aangewend om (een deel van) het nog niet uitbetaalde projectbudget te voldoen, in plaats van dat dit met de algemene KWF-gelden gebeurt. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan worden gebruikt voor de financiering van andere onderzoeken.

Select the Component and add.
Close