Informatie KWF-financiering oude stijl

KWF.nl > Onderzoek > Algemene informatie voor onderzoekers > Informatie KWF-financiering oude stijl

 

Downloadarchief 'oude' KWF-projecten

​Op 8 januari 2016 is het KWF Programma Onderzoek & Implementatie in werking getreden. Deze nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken ging gepaard met nieuwe financieringsvormen, procedures en voorwaarden.

Voor (onderzoeks)projecten die vóór 8 januari 2016 financiering toegekend hebben gekregen (projectcodes t/m 8107), gelden de voorwaarden, procedures en documenten zoals die destijds zijn verstrekt via de (bijlagen van de) toekenningsbrief.

Onderstaand archief biedt een overzicht van de meest geraadpleegde documenten. Zoek je een ander document of twijfel je of je het juiste hebt, neem dan contact op via bestedingen@kwf.nl.
 

1. Algemeen

1.1 Subsidievoorwaarden
Algemene subsidievoorwaarden 2015
Algemene subsidievoorwaarden 2014
Algemene subsidievoorwaarden 2013
Algemene subsidievoorwaarden 2012
Algemene subsidievoorwaarden 2011

2. Onderzoeksprojecten/projectfinanciering

2.1 Informatiebladen

2.2 Evaluatieformulieren
Tussentijds evaluatierapport & Informatieblad tussentijds evaluatierapport 
Eindverslag 

3. KWF-fellowships

3.1 Algemeen
Aanvraagformulier materieel krediet
Aanvraagformulier reis- en verblijfkosten
Addendum subsidievoorwaarden 

3.2 Jaargang 2015
Informatieblad fellowships 2015
Formulier definitief programma jaar 1 en 2

3.3. Jaargang 2014
Informatieblad fellowships 2014
Formulier definitief programma jaar 1 en 2

3.4 Jaargang 2013
Informatieblad fellowships 2013
Formulier definitief programma jaar 1 en 2 

3.5 Jaargang 2012
Informatieblad fellowships 2012
Formulier definitief programma jaar 1 en 2 

3.6 Jaargang 2011 
Informatieblad fellowships 2011
Formulier definitief programma jaar 1 en 2 

3.7 Evaluatieformulieren
Tussentijds evaluatierapport
Eindverslag 

4. Datamanagement voor klinische studies 

4.1 Algemeen
​Informatieblad klinische studies
Addendum subsidievoorwaarden 

4.2 Evaluatieformulieren
Tussentijds evaluatierapport
Informatieblad tussentijds evaluatierapport
Eindverslag
Informatieblad eindverslag

5. Stagebeurs voor studenten

5.1 Informatieblad
Informatieblad stagebeurs voor studenten

5.2 Evaluatieformulier
Eindverslag stagebeurs voor studenten

6. Pink Ribbon-projecten 

Tussentijds evaluatierapport
Eindverslag
Financiële verantwoording

Select the Component and add.
Close

Financiering aanvragen

Je kunt projectvoorstellen indienen via het KWF Programma Onderzoek & Implementatie