Transcan 2016

KWF.nl > Onderzoek > Algemene informatie voor onderzoekers > Transcan 2016

 

JTC 2016 richt zich op vroege opsporing

KWF Kankerbestrijding is partner van TRANSCAN, het European Research Area Network (ERA-NET) op het gebied van kankeronderzoek. TRANSCAN zet zich in om onderzoeks- en financieringsprogramma’s van EU-lidstaten en geassocieerde landen te coördineren.

Op 2 december 2016 opent TRANSCAN een Joint Transnational Call for research proposals (JTC 2016). Deze oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen is bestemd voor biomarkeronderzoek gericht op non-invasieve methoden voor vroege opsporing van kanker en progressie van kanker.
 

Wat biedt KWF Kankerbestrijding?

KWF Kankerbestrijding stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor deelname van Nederlandse onderzoeksteams. Geïnteresseerden wordt geadviseerd om alvorens een voorstel in te dienen hun kandidatuur te bespreken met KWF Kankerbestrijding (zie contactgegevens hiernaast).

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 13 februari 2017, 16:00 (CET). De benodigde aanvraagdocumenten zijn vanaf 2 december 2016 beschikbaar (zie blauwe kader).
 

Beoordelingsprocedure

Vooraanmeldingen worden beoordeeld door een internationaal expertcomité. Geselecteerde kandidaten worden in april 2017 uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen (deadline 7 juni 2017). Bericht over definitieve toekenning volgt in oktober 2017.

Select the Component and add.
Close

Contact

​Dr. Miranda Wijdenes
Programmacoördinator Biomarkers
E: mwijdenes@kwf.nl
T: 020 - 754 56 57