Gezamenlijke honorering KWF en ZonMw

KWF.nl > Onderzoek > Algemene informatie voor onderzoekers > Gezamenlijke honorering KWF en ZonMw

 

KWF en ZonMw financieren translationeel onderzoek

ZonMw en 7 gezondheidsfondsen kennen binnen het Programma Translationeel Onderzoek gezamenlijk aan 18 projecten subsidie toe. De 6 projecten op oncologisch gebied worden medegefinancierd door KWF. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Effectieve behandeling voor agressieve darmtumoren. Dr. O.W. Kranenburg. UMC Utrecht.
  • Test voor genetische diagnose patiënten met leukemie. Dr. B. Sikkema-Raddatz. UMC Groningen.
  • Ontwikkeling PET imaging tracer- hoofd-halstumoren. Dr. S. Terry. Radboudumc Nijmegen.
  • Immunotherapie bij asbestkanker. Dr. J.G. Aerts. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
  • PET-scan van infiltrerende T-cellen. Dr. E.F. de Vries. UMC Groningen.
  • Vaststellen diagnostische waarde optisch biopt in nierkanker. D.M. de Bruin. AMC Amsterdam.

De projecten starten naar verwachting uiterlijk in december 2014 en ontvangen elk maximaal 300.000,- euro om hun translationele onderzoek vorm te geven.

Translationeel onderzoek: van lab naar kliniek

In Nederlandse universitair medische centra vindt veel fundamenteel onderzoek plaats. Dat leidt regelmatig tot veelbelovende ontdekkingen die nieuwe therapieën kunnen opleveren. Om het effect van zo’n potentiële behandeling te kunnen onderzoeken in een grote klinische studie, is het noodzakelijk eerst bij een kleine groep patiënten de veiligheid en haalbaarheid te testen. Dit translationeel onderzoek stelt hoge eisen en is daardoor tijdrovend, arbeidsintensief en duur. Via het Programma Translationeel Onderzoek worden subsidies verstrekt om die eerste stappen naar de kliniek mogelijk te maken. 

Programma Translationeel Onderzoek

ZonMw, SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en de gezondheidsfondsen zelf vinden dat translationeel onderzoek noodzakelijk is om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door de krachten te bundelen kunnen beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en kansrijke onderzoeken makkelijker de praktijk bereiken. Meer informatie is vinden op de website van ZonMw:

Programma Translationeel Onderzoek

Select the Component and add.
Close

Meer weten?

​Meer informatie over het Programma Translationeel Onderzoek, de gehonoreerde projecten en de deelnemende gezondheidsfondsen is te vinden op de website van ZonMw.
Programma Translationeel Onderzoek