Financieringsvormen

Jonge actievoerder geeft de opbrengst van haar actie aan een onderzoeker.

De flexibele financieringsstructuur

De financieringsstructuur is opgebouwd uit 6 financieringsvormen. De financieringsvoorwaarden en randvoorwaarden zijn afhankelijk van de financieringsvormen en de onderzoeksfase waarin het project voorstel zich bevindt. Zie hiervoor de Guidelines.

KWF biedt de volgende financieringsvormen aan:

Onderzoeksprojecten
​De financieringsvorm voor onderzoeksprojecten met een beperkte omvang qua duur en aantal onderzoeksgroepen.

Young Investigator Grant
​De financieringsvorm voor jonge, getalenteerde onderzoekers en clinici.

Unieke hoogrisicoprojecten
​Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid om een wild idee te toetsen of voorwerk uit te voeren om te kijken of een idee daadwerkelijk kansen in zich heeft.

Research consortium
De financieringsvorm voor grotere samenwerkingsverbanden met meerdere partijen. 

Infrastructurele initiatieven (English)

De financieringsvorm voor het geven van een impuls aan infrastructurele initiatieven die ondersteunend zijn aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek.

Implementatieprojecten

De financieringsvorm voor realisatie van de implementatie van concrete toepassingen in de praktijk, met aantoonbare meerwaarde ten opzichte van de huidige praktijk, op nationaal niveau. 

KWF werkt met richtbedragen: dat betekent dat we geen maximum meer hanteren voor het aan te vragen budget op een project. Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen dat hij/zij nodig heeft. Als moet worden afgeweken van het richtbedrag, kan er goed onderbouwd een hoger bedrag worden aangevraagd. In alle financieringsvormen is er de mogelijkheid om buitenlandse stages op te voeren.