Financieringsvormen

Jonge actievoerder geeft de opbrengst van haar actie aan een onderzoeker.

De flexibele financieringsstructuur

De financieringsstructuur is opgebouwd uit 6 financieringsvormen. De financieringsvoorwaarden en randvoorwaarden zijn afhankelijk van de financieringsvormen en de onderzoeksfase waarin het project voorstel zich bevindt.

KWF biedt de volgende financieringsvormen aan:

 • Onderzoeksprojecten: de financieringsvorm voor onderzoeksprojecten met een beperkte omvang qua duur en aantal onderzoeksgroepen.

  Voor meer informatie, zie de Guidelines

 • Young Investigator Grant: de financieringsvorm voor jonge, getalenteerde onderzoekers en clinici.

  Voor meer informatie, zie de Guidelines

 • Unieke hoogrisicoprojecten: deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid om een wild idee te toetsen of voorwerk uit te voeren om te kijken of een idee daadwerkelijk kansen in zich heeft.

  Voor meer informatie, zie de Guidelines
   

 • Research consortium: de financieringsvorm voor grotere samenwerkingsverbanden met meerdere partijen. 

  Voor meer informatie, zie de Guidelines
   

 • Infrastructurele initiatieven: de financieringsvorm voor het geven van een impuls aan infrastructurele initiatieven die ondersteunend zijn aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek.
   
 • Implementatieonderzoekde financieringsvorm voor realisatie van de implementatie van concrete toepassingen in de praktijk, met aantoonbare meerwaarde ten opzichte van de huidige praktijk, op nationaal niveau. 

KWF werkt met richtbedragen: dat betekent dat we geen maximum meer hanteren voor het aan te vragen budget op een project. Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen dat hij/zij nodig heeft. Als moet worden afgeweken van het richtbedrag, kan er goed onderbouwd een hoger bedrag worden aangevraagd. In alle financieringsvormen is er de mogelijkheid om buitenlandse stages op te voeren.