Consortia

Consortia

Mogelijkheid voor grote of complexe samenwerkingen

Indien een onderzoeksproject één (of meerdere) van onderstaande kenmerken heeft vindt KWF dat er goede afspraken in een consortiumovereenkomst moeten worden vastgelegd. Daarom moet in dit geval gekozen worden voor de financieringsvorm ‘Research Consortium’. 

De kenmerken die verplichten tot de financieringsvorm ‘Research Consortium’ zijn:

 • Het onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door 4 of meer deelnemende partijen,

  óf
   

 • Het budget bedraagt meer dan 1 miljoen euro en er zijn ten minste 2 deelnemende partijen betrokken,

  óf
   

 • Het onderzoeksvoorstel is onderdeel van een lopend samenwerkingsproject dat wordt uitgevoerd door 4 of meer deelnemende partijen. 

Specifieke voorwaarden:

 • De richtlijn voor de looptijd van een Research Consortium is 4-6 jaar. Een looptijd langer dan 6 jaar moet goed onderbouwd worden.
 • Het aangevraagde budget dient gespecificeerd en onderbouwd te worden.
 • Indien for-profit organisaties deelnemen of co-financieren, dan moeten letters of commitment bij het projectvoorstel worden gevoegd.
 • De kosten die nodig zijn voor het opzetten van een consortium komen niet voor financiering in aanmerking.
 • Kosten voor projectmanagement kunnen, mits onderbouwd, worden opgevoerd. De projectmanager heeft geen wetenschappelijke taak in het project. De projectleider kan niet worden opgevoerd als projectmanager.
 • Een consortiumovereenkomst moet na toekenning van het project door alle deelnemende partijen zijn ondertekend en zijn goedgekeurd door KWF, voorafgaand aan de start van het project.
 • De projectleider dient bij de start van het project, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut.
 • Er dient ten minste 1 wetenschappelijk medewerker minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan het project te werken. 

Beschikbaar voor onderzoek in de trajecten Exploratie en Ontwikkeling.