Consortia

Consortia

Mogelijkheid voor grote of complexe samenwerkingen

Indien een onderzoeksvoorstel één (of meerdere) van onderstaande kenmerken heeft vindt KWF dat er goede afspraken in een consortiumovereenkomst moeten worden vastgelegd. Daarom moet in dit geval gekozen worden voor de financieringsvorm consortium. De kenmerken die verplichten tot de financieringsvorm consortium zijn:

 • het onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door 4 of meer partijen,
  OF
 • het onderzoeksvoorstel is onderdeel van een lopend samenwerkingsproject dat wordt uitgevoerd door 4 of meer partijen,
  OF
 • het budget bedraagt meer dan 1 miljoen euro en er zijn ten minste 2 partijen betrokken,
  OF
 • één of meer for-profit organisaties (bedrijven) is betrokken als participant (in kind-bijdrage) en/of cofinancier (cash-bijdrage).
Voor de deelname van het bedrijfsleven geldt een verplichte cash of in kind cofinanciering die proportioneel is aan het belang van het bedrijf bij het onderzoek. Het benodigde budget moet met een begroting worden onderbouwd. De meerwaarde van de samenwerking in het consortium moet goed worden beschreven. De afspraken over cofinanciering en intellectuele eigendomsrechten worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst die moet voldoen aan de
KWF financieringsvoorwaarden.
 

Beschikbaar voor onderzoek in de trajecten Exploratie en Ontwikkeling

Specifieke voorwaarden

 • De projectleider dient bij de start van het project, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie.
 • Het vormen van een consortium valt buiten de financieringsmogelijkheden.
 • Een door alle partijen getekende consortiumovereenkomst is verplicht. Deze moet voldoen aan de KWF financieringsvoorwaarden en vóór de start van het project goedgekeurd worden door KWF. Download hier de modelovereenkomst.
 • Een belangrijk onderdeel van de flexibele financiering die KWF biedt, is dat onderzoekers datgene kunnen aanvragen wat nodig is voor de uitvoering van het project. Uiteraard geldt dat de duur van het project en het aangevraagde budget goed onderbouwd moeten worden.
 • Er dient ten minste 1 wetenschappelijk medewerker minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan het project te werken.
 • Er is de mogelijkheid voor een buitenlandstage voor wetenschappelijk personeel dat door KWF wordt gefinancierd (minimaal 1 maand, maximaal de helft van de looptijd van het project met een absoluut maximum van 24 maanden).
 • De kosten voor projectmanagement kunnen worden opgevoerd, mits goed onderbouwd.

Select the Component and add.
Close

Modeldocumenten

​Aanvragers kunnen gebruik maken van de modelconsortiumovereenkomst en het modelbudgetschema.

Financieren

Voor elke onderzoeksfase is er een passende financieringsvorm, met zijn eigen financierings- en randvoorwaarden.
De financieringsvormen